งานพระนครคีรี เมืองเพชร น้อมรำลึกถึงบูรพมหากษัตริยาธิราช

Google+
Line
แสงสียามเย็น งานพระนครคีรี เมืองเพชร

ภาพจาก tiewpakklang.com

“ยามเมื่อมีโอกาสได้มาเยือนยังจังหวัดเพชรบุรี บริเวณแยกเข้าเมืองเพชร จะปรากฏภาพของยอดเขาสามยอดซึ่งมีเจดีย์และปราสาทอันสวยงามประดิษฐานอยู่ทั้งสามยอด ชาวเพชรบุรีเรียกภูเขานี้ว่า เขาวัง ภาษาที่ชาวบ้านพากันเรียกติดปาก ด้วยเหตุว่าภูเขาแห่งนี้เป็นที่ตั้งพระราชวังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างพระราชวังแห่งนี้เมื่อ พ.ศ. 2401 และตั้งชื่อพระราชวังแห่งนี้ว่า พระนครคีรี”

ขบวนแห่เปิดงาน งานพระนครคีรี เมืองเพชร

ภาพจาก tiewpakklang.com

สีขาวสะอาดตาขององค์เจดีย์ และอาคารที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ปรากฏให้เห็นยามเมื่อเดินทางผ่านจังหวัดเพชรบุรี เขาวัง คือชื่อที่ชาวบ้านในละแวกนั้นพากันเรียกติดปาก ด้วยว่า เป็นที่ตั้งของพระนครคีรี พระราชวังหัวเมืองแห่งแรก ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นที่ประทับเพื่อเสด็จแปรพระราชฐานมาพักผ่อนพระอิริยาบถท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามบนยอดเขาแห่งนี้

แสงสียามค่ำคิน งานพระนครคีรี เมืองเพชร

ภาพโดย Panu Tangchalermkul จาก flickr.com/photos/panuta

ปัจจุบันพระนครคีรี ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความสวยงามทางธรรมชาติ ในปี พ.ศ. 2478 จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน และในปี พ.ศ. 2522 ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประเภทแหล่งอนุสรณ์ ประกอบกับในอดีต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้สร้างวัดประจำพระราชวัง “วัดพระแก้วน้อย” สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระราชทานนามว่า “พระธาตุจอมเพชร” ทั้งยังปลูกต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทมไว้ตลอดสองข้างทางเชื่อมยอดเขาทั้ง 3 ยอด และหมู่พระที่นั่งต่างๆ ด้วยเหตุนี้เมื่อถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายนของทุกปี ต้นลีลาวดีที่มีอายุเก่าแก่เกือบ 200 ปี จึงต่างพากันออกดอกบานสะพรั่งอวดโฉมอยู่ทั่วรายทาง

ลิงก์ผู้สนับสนุน
พลุสวยงาม ยิ่งใหญ่ งานพระนครคีรี เมืองเพชร

ภาพโดย Jaroot Busarathid จาก flickr.com/photos/112310376@N08

จุดเริ่มต้นความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากกว่า 150 ปี ของพระนครคีรีแห่งนี้ กอปรกับความงดงามทางธรรมชาติบนยอดเขานี่เองจึงเกิดเป็นงานประจำปีของจังหวัดเพชรบุรีติดต่อกันมาอย่างยาวนานถึง 22 ครั้ง จากความงามทางธรรมชาติในช่วงกลางวัน ประดับประดาไปด้วยคบไฟตามจุดต่างๆ สร้างสีสันในช่วงค่ำคืนให้สวยงามระยับจับตา ดั่งว่าเดินอยู่บนสวนสวรรค์ ย้อนเวลากลับไปราวกับว่าอยู่ในอดีตด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีเมืองเพชรแห่งนี้ เดินชมความงามของพระนครคีรียามค่ำคืน เต็มอิ่มกับการแสดงดนตรีไทย ทั้งยัง ชม ชิม ช็อป และอิ่มบุญไปกับกิจกรรมบนพื้นล่างกับงานออกร้านของเหล่ากาชาด เรียกได้ว่า เที่ยวงานเดียวได้อิ่มทั้งบุญ อิ่มความรู้ และอิ่มอร่อยกับของดีเมืองเพชรเลยทีเดียว

พลุสวย งานพระนครคีรี เมืองเพชร

ภาพโดย suppachai prachpiti จาก flickr.com/photos/khunkay

ข้อมูลเกี่ยวกับ…งานพระนครคีรี เมืองเพชร

สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี (เขาวัง)

วันเวลาการจัดงาน : ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

การเดินทาง :

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอำเภอปากท่อ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 4 ไปจังหวัดเพชรบุรี ระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร หรือจากกรุงเทพฯ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านนครปฐม ราชบุรี ไป
ยังเพชรบุรี ระยะทาง 166 กิโลเมตร หรือใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

รถไฟ จากกรุงเทพฯ มีบริการรถไฟไปเพชรบุรีและอำเภอชะอำทุกวัน รถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง และสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) ทุกวัน

รถโดยสารประจำทาง มีทั้งรถประจำทางปรับอากาศและรถธรรมดาออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี รถโดยสารของบริษัทเอกชน ติดต่อที่เพชรบุรีทัวร์ โทร. 0-2435-7408 นอกจากนี้ยังสามารถโดยสารรถประจำทางสายใต้หลายสายที่วิ่งผ่านเพชรบุรี เช่น สายกรุงเทพฯ-ชุมพร สายกรุงเทพฯ-หัวหิน-ปราณบุรี เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771 เว็บไซต์ www.phetchaburi.go.th

ลิงก์ผู้สนับสนุน
Google+
Line