เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก ภูเก็ต ครึกครื้น สืบสานวิถีแห่งความศรัทธา

Google Plus
Line
ขบวนแห่ เทศกาลกินเจ ภูเก็ต

ภาพโดย Binder.donedat จาก flickr.com/photos/binderdonedat

“เมื่อครั้งคณะงิ้วจากจีนโพ้นทะเล มาเปิดการแสดง ณ หมู่บ้านในทู ที่ซึ่งชาวจีนหลั่งไหลเข้ามาอาศัยด้วยความอุดมของแร่ดีบุก ครั้นเกิดโรคภัยไข้เจ็บในหมู่บ้าน เจี๊ยะฉ่าย(กินผัก) จึงถูกยกขึ้นมาประกอบเป็นพิธีอย่างง่าย สักการบูชา กราบไหว้ ขอขมาโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของจีนแต่โบราณ เกิดเป็นเทศกาลกินเจที่ถือปฏิบัติกันมาจนปัจจุบัน”

เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก ภูเก็ต

ภาพโดย ryan libre จาก flickr.com/photos/ryanlibre

สียงประทัดดังกึกก้องตามท้องถนน ผู้คนสวมชุดสีขาวเดินร่วมเป็นขบวนยาว ร้านค้าบ้านเรือนประดับธงทิวสไว โคมไฟส่องแสงนวลประดับค่ำคืน ภูเก็ตในยามนี้จึงดูครึกครื้นด้วยบรรยากาศของเทศกาลกินเจ หรือที่เรียกกันว่าการถือศีลกินผัก(เจี๊ยะฉ่าย) พิธีปฏิบัติของพี่น้องชาวจีนที่สืบทอดมายาวนานนับแต่สมัยบรรพบุรุษ

ขบวยแห่ เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก ภูเก็ต

ภาพโดย Ashit Desai จาก flickr.com/photos/ashitdesai

ย้อนกลับไปในอดีต การถือศีลกินผักของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ต เริ่มขึ้น ณ หมู่บ้านไล่ทู (ในทู) ที่ตั้งของหมู่บ้านกะทู้ ตำบลกะทู้ในปัจจุบัน ด้วยความอุดมของแร่ดีบุก ชาวจีนโพ้นทะเลจึงอพยพมาตั้งถิ่นฐาน ประกอบอาชีพการทำเหมืองแร่ ครั้นมีคณะงิ้วมาเปิดการแสดงในหมู่บ้านได้ระยะหนึ่ง คนในคณะก็เกิดเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งน่าจะมีสาเหตุจากการที่พวกตนไม่ได้ประกอบพิธีเจี๊ยะฉ่าย ซึ่งเคยปฏิบัติกันมาทุกปีเมื่อครั้งอยู่เมืองจีน ดังนั้น จึงมีการประกอบพิธีเจี๊ยะฉ่ายขึ้นที่โรงงิ้ว โดยประกอบพิธีอย่างย่อ มีการสักการบูชา กราบไหว้ขอขมาโทษ ระลึกถึงกิ้วอ๋องเอี๋ย หรือกิ้วฮ๋องต่ายเต่ หรือพระราชาธิราชทั้งเก้าพระองค์ จากนั้นโรคภัยไข้เจ็บจึง
ลดน้อยลง นำมาซึ่งความเคารพศรัทธาของคนในหมู่บ้าน

ลิงก์ผู้สนับสนุน
ขบวยแห่ เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก ภูเก็ต

ภาพโดย Ashit Desai จาก flickr.com/photos/ashitdesai

หลายปีต่อมาก่อนที่คณะงิ้วจะย้ายไปทำการแสดงที่อื่น จึงได้ถ่ายทอดการประกอบพิธีไว้ให้แก่ชาวบ้านในทู ต่อมามีผู้รู้ท่านหนึ่งเดินทางจากเมืองจีน และได้เห็นการประกอบพิธีเจี๊ยะฉ่ายที่ไม่ตรงกับแบบแผนดั้งเดิม ตนจึงขออาสาเดินทางกลับไปยังเมืองจีนเพื่อไปเชี้ยเหี้ยวโห้ย (อัญเชิญธูปไฟ) รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ มาใช้ประกอบพิธีกรรม และสืบทอดพิธีต่างๆ ตามแบบแผนเรื่อยมา

ขบวยแห่ เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก ภูเก็ต

ภาพโดย I. B. จาก flickr.com/photos/igorbilic

ปัจจุบันเทศกาลกินเจจะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี ตลอดระยะเวลาระหว่างขึ้น 1 ค่ำ ไปจนถึง 9 ค่ำ ตามปฏิทินของจีน โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ประชาชนจะนุ่งขาว ห่มขาว ถือศีล งดบริโภคเนื้อสัตว์ มีการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทั้งการอัญเชิญลำเต้า-ปักเต้า พิธีปีนบันไดมีด การลุยไฟ พิธีส่งเสด็จยกฮ่องและกิ้วอ๋อง มีการอัญเชิญเทพเจ้าจีน หรือพระมาเข้าทรงในร่างม้าทรง เกิดขบวนแห่พระรอบเมือง ร่างทรงต่างแสดงอิทธิฤทธิ์ ด้วยการใช้ศาสตราวุธทิ่มแทงตามร่างกาย และกลายเป็นความยิ่งใหญ่ จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

ม้าทรง เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก ภูเก็ต

ภาพโดย Neil McCartney จาก flickr.com/photos/neil-mccartney

ข้อมูลเกี่ยวกับ…เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก ภูเก็ต

วันเวลาการจัดงาน : วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี

สถานที่จัดงาน : ภายในเขตตัวเมืองภูเก็ต

การเดินทาง :

  • รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) และทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง บ้านโคกกลอย จังหวัดพังงา ข้ามสะพานสารสิน เข้าจังหวัดภูเก็ต หรือจากชุมพร ไประนอง พังงา ภูเก็ต รวมระยะทางประมาณ 862 กิโลเมตร
  • รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ถ.บรมราชชนนี ไปภูเก็ตทุกวัน บริษัท ภูเก็ต เซ็นทรัล ทัวร์ โทร. 0-2434-3233, 0-7621-3615, 0-7621-4335 และบริษัท ภูเก็ตท่องเที่ยว โทร. 0-2435-5018, 0-2435-5034, 0-7622-2107-9 สถานีขนส่งภูเก็ต โทร. 0-7621-1480
  • เครื่องบิน บริการเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ-ภูเก็ต ทุกวัน สอบถามตารางบิน และข้อมูลเพิ่มเติมที่สายการบินต่างๆ อาทิ การบินไทย บางกอกแอร์เวย์ แอร์เอเชีย และนกแอร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7622-2 8 8 6 เว็บไซต์ www.phuket.go.th

ลิงก์ผู้สนับสนุน
Google Plus
Line