Tag: บ่อน้ำร้อน

อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

พื้นที่ของอุทยานฯ ลำน้ำกระบุรียังถูกปกคลุมไปด้วย ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน และทุ่งหญ้า ความสมบูรณ์ของธรรมชาติทำให้อุทยานฯ แห่งนี้มีสถานที่เที่ยวและกิจกรรมให้เลือกทำมากมาย คุณสามารถชวนเพื่อน คนรัก หรือครอบครัวมา ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

สภาพป่าในพื้นที่อุทยานฯ น้ำตกหงาว ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น มีดอกโกมาชุม ดอกไม้ประจำจังหวัดระนอง เป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่าเอื้องเงินหลวง จะออกดอกในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม กลีบสีขาวแต้มสีเหลือง ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อุทยานฯ แก่งกรุง มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี ทำให้อากาศที่นี่ค่อนข้างเย็นสบาย มาเที่ยวเดินป่าที่อุทยานฯ แห่งนี้ เหมือนได้เดินเล่นอยู่บนเขาสูงของจังหวัดเชียงใหม่เลย เพียงแต่ที่อุทยาน ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 58 ของประเทศไทย มีเนื้อที่รวมกว่า 480,000 ไร่ มีเทือกเขาส่วนหนึ่งของสันเขาผีปันน้ำ แบ่งเขตระหว่างจังหวัดลำปางกับ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ก่อนที่จะมาเป็นอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก บริเวณนี้เคยเป็นวนอุทยานบ่อน้ำร้อนฝาง เมื่อปี พ.ศ.2543 จึงได้มีการรวบรวมพื้นที่จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแม่ฝางขึ้น จนกระทั่งในปี พ.ศ.2549 จึงได้ ...อ่านต่อ