งานมะยงชิด มะปรางหวาน ของดีนครนายก เที่ยวสวนชวนชิมมะยงชิด มะปรางหวาน

ส่งไลน์
งานมะยงชิด มะปรางหวาน ของดีนครนายก

ภาพโดย KOTCHAKORN จาก tatcontactcenter.com

“เลือกซื้อ เลือกชม เลือกชิมได้ตามใจชอบกับบรรดาผลไม้มากมี โดยเฉพาะผลไม้ขึ้นชื่อ มะยงชิด มะปรางหวาน ของดีเมืองนครนายก ในงานมะยงชิด มะปรางหวาน ของดีนครนายก จากแหล่งผลิต สดจากสวน เดินทางจากกรุงเทพมาง่ายๆ วันเดียวก็เที่ยวได้”

งานมะยงชิด มะปรางหวาน ของดีนครนายก

ภาพโดย KOTCHAKORN จาก tatcontactcenter.com

จังหวัดนครนายก ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเกษตรกรรมที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ รสชาติอร่อย มีความหลากหลาย โดยเฉพาะผลไม้ เช่น ส้มโอ, มังคุด, กระท้อน, ทุเรียน, ลองกอง, กล้วย, ส้มเขียวหวาน และผลไม้ที่สร้างชื่อให้กับจังหวัดอย่างมากนั้น คือ มะปรางหวาน-มะยงชิด

งานมะยงชิด มะปรางหวาน ของดีนครนายก

ภาพโดย KOTCHAKORN จาก tatcontactcenter.com

มะปรางและมะยงเป็นพืชกลุ่มเดียวกัน ดูภายนอกนั้นแทบจะแยกไม่ออกหากไม่ได้ชิมดูก่อน มะปรางมีลักษณะรสชาติ ทั้งหวานจัด หวานอมเปรี้ยว และเปรี้ยวจัด บางครั้งผลมีลักษณะค่อนข้างใหญ่เท่าไข่ไก่ ซึ่งมีจำนวนไม่มากนักจึงมีราคาค่อนข้างสูงไปด้วย มะยงเมื่อสุกแล้วจะมีสีเหลืองส้มสดใส ผลใหญ่กว่ามะปราง มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว มะปรางและมะยงชิดเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดนครนายก มีการจัดประกวดมะปรางและมะยงชิดกันประจำทุกปี

งานมะยงชิด มะปรางหวาน ของดีนครนายก

ภาพโดย KOTCHAKORN จาก tatcontactcenter.com

ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตมะยงชิด มะปรางหวานคุณภาพ รสชาติอร่อยให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งสนับสนุนให้กลุ่มชมรมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างอาชีพและรายได้สู่ท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จึงได้จัดกิจกรรมงานมะยงชิด มะปรางหวาน ของดีนครนายกขึ้น โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ ชมการประกวดมะยงชิด มะปรางหวาน มะปรางยักษ์ กิ่งพันธุ์คุณภาพ การประกวดธิดามะปรางหวาน เลือกซื้อมะยงชิด มะปรางหวาน และกิ่งพันธุ์คุณภาพจากชาวสวนโดยตรง เลือกซื้อของดีสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดนครนายก เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นงานที่พลาดไม่ได้อีกงาน มาวันเดียวเที่ยวได้ครบรสจริงๆ

งานมะยงชิด มะปรางหวาน ของดีนครนายก

ภาพโดย KOTCHAKORN จาก tatcontactcenter.com

ข้อมูลเกี่ยวกับ…งานมะยงชิด มะปรางหวาน ของดีนครนายก

สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณข้างศาลากลางจังหวัดนครนายก

ช่วงเวลาการจัดงาน : ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

การเดินทาง :

  • รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปได้ 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางแรก ไปตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิตผ่านอำเภอองครักษ์ ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่แยกหินกองไปตามถนนสุวรรณศร (ทางหลวงหมายเลข 33) จนถึงนครนายก ระยะทางประมาณ 137 กิโลเมตร หรือใช้ทางพิเศษอุดรรัถยา
  • รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) จำนวน 2 เส้นทาง คือ เส้นทางกรุงเทพฯ-รังสิต-องครักษ์-นครนายก และเส้นทางกรุงเทพฯ-หินกอง-นครนายก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานจั งหวัดนครนายก โทร. 0-3731-1292 เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th

ส่งไลน์