งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก พระนครศรีอยุธยา มหานครเก่าแก่ แหล่งอารยธรรม

การแสดงแสงสีเสียง งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

ภาพจาก tiewpakklang.com/news/ayutthaya/15042

“กรุงศรีอยุธยา มหานครประวัติศาสตร์ ราชธานีแห่งอาณาจักรไทย ที่มีความรุ่งเรืองนานกว่า 417 ปี นานาชาติต่างกล่าวขาน ถึงเมืองงามแห่งอารยธรรม เลิศล้ำคุณค่ามรดกโลก ร่วมสัมผัสบรรยากาศความรุ่งเรืองในอดีตกับประวัติศาสตร์แห่งกรุงศรีอยุธยา ครั้งสำคัญในงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก”

การแสดงยุทธหัตถี งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

ภาพจาก tiewpakklang.com/news/ayutthaya/15042

กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแห่งราชอาณาจักรไทยนานกว่า 417 ปี ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ได้ผ่านการสั่งสมทางวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอันทรงคุณค่า กลายเป็นรากฐานทางวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของคนไทยเรื่อยมา

การแสดงโขน งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

ภาพจาก tiewpakklang.com/news/ayutthaya/15042

ความโดดเด่นของอารยธรรม ทำให้คณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การสหประชาชาติได้ขึ้นทะเบียนให้มหานครแห่งประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534 และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมศิลปากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และภาคเอกชน จึงกำหนดให้มีการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ซุ้มอาหาร งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

ภาพจาก tiewpakklang.com/news/ayutthaya/15042

ภายในงานผู้ร่วมงานจะตื่นตา ตื่นใจกับการแสดงแสง-เสียง ตลาดย้อนยุค การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยา มาให้ประชาชนได้สักการบูชา การประกวดดนตรีพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และการออกร้านกาชาด งานนี้ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ของนครแห่งประวัติศาสตร์ และสัมผัสบรรยากาศความรุ่งเรืองในอดีตกับประวัติศาสตร์แห่งกรุงศรีอยุธยาครั้งสำคัญในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ท่ามกลางกลิ่นไอแห่งความรุ่งเรืองครั้งอดีตที่ยังคงตั้งตระหง่านเผยความยิ่งใหญ่มาหลายศตวรรษ

ซุ้มอาหาร งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

ภาพจาก tiewpakklang.com/news/ayutthaya/15042

ข้อมูลเกี่ยวกับ…งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก พระนครศรีอยุธยา

สถานที่จัดงาน : บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดราชบูรณะ

วันเวลาการจัดงาน : ประมาณเดือนธันวาคม ของทุกปี

การเดินทาง :

  • รถยนต์ เส้นทางที่ 1 ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เส้นทางที่ 2 ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ) หรือทางหลวงหมายเลข 302 (ถนนงามวงศ์วาน) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) แล้วข้ามสะพานนนทบุรี ไปยังจังหวัดปทุมธานี ต่อด้วยเส้นทาง ปทุมธานี-สามโคก-เสนา (ทางหลวงหมายเลข 3111) เลี้ยวแยกขวาที่อำเภอเสนา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3263 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกวัน วันละหลายเที่ยว ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร 2 รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยาและรถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 กรุงเทพฯ-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร-พระนครศรีอยุธยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 0-3533-5665 เว็บไซต์ www.ayutthaya.go.th