งานสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน สิงห์บุรี วีรชนคนกล้า เสียสละเพื่อแผ่นดิน

งานสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน

ภาพจาก tiewpakklang.com

“งานสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน เข้าสู่ดินแดนประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นสมรภูมิรบอันเกริกเกียรติของสายเลือดไทยผู้ชาญฉลาด สามารถใช้กลยุทธ์ปกป้องแผ่นดินจนลือเลื่อง โดยมีวีรบุรุษชาวบ้านบางระจันได้ประกอบวีรกรรมอันกล้าหาญไว้เตือนสติคนไทยทั้งมวลมีกำลังใจที่เข้มแข็ง รู้รักสามัคคีเพื่อความมั่นคงของชาติ”

งานสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน

ภาพจากobec.go.th

นุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน ตั้งอยู่ที่อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ ประดิษฐ์รูปหล่อวีรชน ซึ่งเป็นชาวบ้านบางระจันที่ได้แสดงวีรกรรมอันกล้าหาญ ความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของคนไทย ซึ่งเป็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่เสียสละชีวิตเป็นชาติพลี แสดงความรักชาติบ้านเมือง ได้รวมพลังขึ้นอย่างจริงใจ และฉับพลันในยามบ้านเมืองมีศึก ตั้งค่ายต่อต้านกองทัพพม่าข้าศึกต่อสู้ได้ชัยชนะถึง 7 ครั้ง เพื่อถ่วงเวลาคอยกองทัพหลวงจากกรุงศรีอยุธยาได้นานถึง 5 เดือน จึงได้แพ้แก่ข้าศึก เมื่อวันจันทร์ เดือน 8 แรม 2 ค่ำ ปีจอ พ.ศ. 2309 ทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ที่ชาวสิงห์บุรีและชาวไทยทุกคนต้องภาคภูมิใจในความกล้าหาญ และความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อปกป้องมาตุภูมิจากการข่มเหงของชนชาติอื่น แม้ชาวบ้านบางระจันจะพ่ายแพ้ในที่สุด แต่ชื่อเสียงและเกียรติคุณยังคงอยู่แม้เวลาล่วงเลยมา 200 กว่าปีแล้ว

การแสดง งานสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน

ภาพจากobec.go.th

เริ่มต้นพิธีวางพวงมาลา ที่อนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณอุทยานค่ายบางระจัน ทางจังหวัดได้ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญของชาวสิงห์บุรีที่ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนับสิบปี ให้ประชาชนได้ร่วมรำลึกถึงวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันที่แสดงออกถึงความรักความสามัคคี เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตต่อสู้กับทหารพม่าที่รุกรานแผ่นดินไทยอย่างกล้าหาญ ในทุกปีจังหวัดได้รับเกียรติจากกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา องค์กรภาคเอกชน มาร่วมวางพวงมาลา และทางกองทัพบกได้จัดทหารกองเกียรติยศเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ส่วนในภาคค่ำจัดให้มีการแสดงแสงสีเสียงให้ชมกันฟรีๆ

การแสดง งานสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน

ภาพจากobec.go.th

ข้อมูลเกี่ยวกับ…งานสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน สิงห์บุรี

ช่วงเวลาการจัดงาน : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณอุทยานค่ายบางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

การเดินทาง :

  • รถยนต์ : จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 3 เส้นทาง คือ เส้นทางแรก ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ถึงกิโลเมตรที่ 52 ให้แยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ถนนสายเอเชีย ผ่านอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 309 ผ่านจังหวัดอ่างทองไปจนถึงตัวเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ระยะทางประมาณ 135 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ผ่านอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านไปอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ผ่านจังหวัดลพบุรี และจากจังหวัดลพบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 311 อำเภอท่าวุ้ง เข้าสู่จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทางประมาณ 179 กิโลเมตร
  • รถโดยสารประจำทาง : บริษัท ขนส่ง จำกัด ถนนกำแพงเพชร 2 มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ และบริษัทเอกชน เปิดบริการทุกวัน ส.วิริยะทัวร์ โทร. 0-2512-2565 สำนักงานที่สิงห์บุรี โทร. 0-3651-1259

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานจั งหวัดสิงห์บุรี โทร. 0-3650-7117 เว็บไซต์ www.singburi.go.th