งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา งานกาชาด สระแก้ว ตามรอยอารยธรรมดินแดนเบื้องบูรพา

ส่งไลน์
งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา งานกาชาด สระแก้ว

ภาพจาก facebook.com/MueangSakaeo

“สายขบวนแห่งความต่างทางขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นถิ่นหาได้แยกความเป็นชาวสระแก้วได้ไม่ หากมันกลับเสมือนสายใยเส้นบางที่ถักทอร้อยรัดให้คนพื้นถิ่นชายแดนเบื้องบูรพาแห่งนี้สมัครสมานกลมเกลียวอย่างเหนียวแน่นจนยากจะแตกแยกไปได้ ดังเช่นริ้วขบวนพื้นบ้านสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาเส้นยาวสายนี้”

ขบวนแห่ งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา งานกาชาด สระแก้ว

ภาพจาก facebook.com/MueangSakaeo

ระแก้ว-สระขวัญ บ่อน้ำอันบริสุทธิ์ที่สำคัญเมื่อครั้งสมัยกรุงธนบุรี บ่อน้ำที่คอยให้ประโยชน์ใช้สอยเมื่อครั้งสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) เป็นแม่ทัพยกไปตีประเทศกัมพูชาและยังเป็นบ่อน้ำที่ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเมื่อครั้งอดีตอีกด้วย จากชื่อบ่อน้ำในอดีตนี่เองจึงกลายมาเป็นชื่อของจังหวัดซึ่งมีความสำคัญทางการค้า มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์มากมายนั่นก็คือ จังหวัดสระแก้ว

ขบวนแห่ งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา งานกาชาด สระแก้ว

ภาพจาก tuppit.ac.th

ชายแดนเบื้องบูรพา และประตูสู่อินโดจีน ดินแดนซึ่งมีร่องรอยทางอารยธรรมโบราณ ที่ยังคงไว้ซึ่งความงาม ทั้งยังมีความหลากหลายทางขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนในพื้นถิ่น ด้วยว่ามีพื้นที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีการติดต่อสานสายสัมพันธ์กันตลอดมาอย่างแน่นแฟ้นตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ความแตกต่างกลายเป็นที่มาของการสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ท้องถิ่น ส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่ เพื่อมิให้ถูกกลืนหายไปกับกระแสสังคมในยุคที่พูดกันด้วยเรื่องของเทคโนโลยี

รถไต่ถัง งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา งานกาชาด สระแก้ว

ภาพจาก facebook.com/MueangSakaeo

งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้วจึงได้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี ด้วยหวังเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเผยแพร่ประวัติศาสตร์เมืองสระแก้วให้คนทั่วไปได้รับรู้ เริ่มงานเมื่อเวลาบ่ายคล้อยด้วยขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตาของทั้ง 9 อำเภอ ในจังหวัดสระแก้ว ผสมผสานประเพณีพื้นบ้านกับการแสดงสุดตื่นตา ประดับประดาขบวนอย่างงดงาม เน้นการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงค่ำสนุกสนานไปกับการแสดงบนเวที มีกิจกรรมออกร้านมากมายของเหล่ากาชาด เช่น การออกร้านมัจฉากาชาด จำหน่ายสลากกาชาด ได้รับบริจาคเงินและสิ่งของจำนวนมากเป็นรางวัลในการออกรางวัล เป็นต้น รวมทั้งการสักการะปิดทองรูปเหมือนหลวงพ่อทองอดีตเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว (พระอารามหลวง) ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชน การแสดงมหรสพ ดนตรี และความบันเทิงต่างๆ อีกมากมาย

พลุ พิธีเปิด งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา งานกาชาด สระแก้ว

ภาพโดย Phong UG จาก facebook.com/udong.ja.5

ข้อมูลเกี่ยวกับ…งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา งานกาชาด สระแก้ว

ช่วงเวลาการจัดงาน : ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

สถานที่จัดงาน : บริเวณสนามกีฬาจังหวัด ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว

การเดินทาง

  • รถยนต์ : สามารถไปได้หลายเส้นทาง อาทิ เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายพหลโยธินมาถึงรังสิต แล้วชิดซ้ายใช้สะพานวงแหวนลงเส้นทางหมายเลข 305 ผ่านอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จากนั้นเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 33 ผ่านอำเภอกบินทร์บุรี ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว ระยะทางประมาณ 214 กิโลเมตร หรือเส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านเขตมีนบุรี ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นให้ใช้เส้นทางไปอำเภอพนมสารคาม ผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ประมาณกิโลเมตรที่ 54 จะมีทางแยกขวาไปจังหวัดสระแก้วโดยไปตามทางหลวงหมายเลข 359 อีกประมาณ 65 กิโลเมตรถึงจังหวัดสระแก้ว
  • รถไฟ : มีบริการขบวนรถโดยสารสายกรุงเทพฯ-สระแก้ว-อรัญประเทศ วันละ 2 ขบวน ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 05.55 น. และ 13.05 น. เที่ยวกลับ วันละ 2 ขบวน จากอรัญประเทศ เวลา 06.35 น. และ 13.35 น. สถานีรถไฟจังหวัดสระแก้ว โทร. 0-3726-1217
  • รถโดยสารประจำทาง : บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) และสถานีขนส่งเอกมัยทุกวัน ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง บริษัทเอกชน แอร์ขวัญ โทร. 0-3742-1210, 08-1751-1718

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว โทร. 0-3742-5125 เว็บไซต์ www.sakaeo.go.th

ส่งไลน์