งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี เฉลิมฉลองและสักการะอนุสาวรีย์แห่งประวัติศาสตร์

การแสดงยุทธหัตถี งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

ภาพจาก suphanburi.go.th

“เมื่อปี พ.ศ. 2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระคชาธารออกศึกรบกับพระมหาอุปราชาแห่งพม่า และได้รับชัยชนะกลับมา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะครั้งนั้น พระองค์ทรงสร้างองค์เจดีย์ยุทธหัตถีขึ้น ผ่านมา 360 ปี กองทัพบกได้หล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับอยู่บนคอช้างประดิษฐานอยู่หน้าองค์พระเจดีย์ ร่วมรำลึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนี้ได้ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์”

การแสดงยุทธหัตถี งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

ภาพจาก suphanburi.go.th

งครามระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาแห่งพม่าถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ และสำคัญยิ่งของชาติไทย ผลแห่งชัยชนะสงครามในครั้งนั้น ทำให้ข้าศึกไม่กล้าเข้ามารุกรานอยุธยานานถึง 150 ปี และที่สำคัญถือว่าเป็นการกอบกู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกกลับคืนมา

การแสดงยุทธหัตถี งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

ภาพจาก suphanburi.go.th

เมื่อปี พ.ศ. 2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างองค์เจดีย์ยุทธหัตถีขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในการทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งพม่า โดยถูกค้นพบเมื่อ พ.ศ. 2456 ในสภาพยอดหักชำรุดเหลือแต่ฐาน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2495 กองทัพบกได้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์เจดีย์ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง โดยสร้างเป็นเจดีย์แบบลังกาทรงกลมใหญ่ สูง 66 เมตร ฐานกว้างด้านละ 36 เมตร ครอบเจดีย์องค์เดิมไว้ และได้หล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับอยู่บนคอช้างประดิษฐานอยู่หน้าองค์พระเจดีย์

การแสดงยุทธหัตถี งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

ภาพจาก suphanburi.go.th

ซึ่งเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสด็จไปประกอบพิธีบวงสรวงและเปิดพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ซึ่งรัฐบาลไทยได้กำหนดให้วันที่ 25 มกราคมของทุกปีเป็นวันถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

การแสดงยุทธหัตถี งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

ภาพจาก suphanburi.go.th

ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีก็มีการจัดการจัดแสดงยุทธหัตถีประกอบแสง สี เสียง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา การจัดงานแสดงร่วมสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดสุพรรณบุรี การจัดนิทรรศการของภาครัฐและเอกชน การออกร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ การประกวดร้องเพลง การจัดนิทรรศการอาวุธของกองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธ กองทัพบก การจัดแสดงเชิดมังกร การละเล่นพื้นเมืองและการออกร้านสมโภชต่างๆ งานนี้นอกจากจะได้รับความตื่นตาตื่นใจจากการแสดงและกิจกรรมต่างๆ ภายในงานแล้ว รับรองได้ว่าผู้ร่วมงานจะ “รักและภาคภูมิใจในชาติ” มากขึ้นแน่นอน

การแสดงยุทธหัตถี งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

ภาพจาก suphanburi.go.th

ข้อมูลเกี่ยวกับ…งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

ช่วงเวลาการจัดงาน : วันที่ 18 ม.ค.-1 ก.พ. ของทุกปี

สถานที่จัดงาน : พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

การเดินทาง

  • รถยนต์ สามารถใช้เส้นทางในการเดินทางได้หลายเส้นทาง ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1 ชั่วโมง เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ผ่านอำเภอบางบัวทอง ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 115 กิโลเมตร และเส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 132 กิโลเมตร
  • รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปสถานีรถไฟจังหวัดสุพรรณบุรีทุกวัน วันละ 1 เที่ยว จากกรุงเทพฯ เวลา 16.40 น. ถึงสุพรรณบุรี 19.40 และเที่ยวกลับจากสุพรรณบุรี เวลา 04.40 น. ถึงกรุงเทพฯ 08.10 น. สถานีรถไฟสุพรรณบุรี โทร. 0-3551-1950, 0-3552-1799
  • รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารประจำทางออกจาก สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ไปจังหวัดสุพรรณบุรีทุกวัน ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ และมีรถจากสถานีขนส่งสายใต้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที สถานีขนส่งสุพรรณบุรี โทร. 0-3552-2373 บริษัทเดินรถเอกชน สุพรรณทัวร์ โทร. 0-2884-9522, 0-3550-0817

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3553-5375 เว็บไซต์ www.suphanburi.go.th