ประเพณีปี๋ใหม่เมือง จ.เชียงใหม่ สาดสายน้ำ เริ่มต้นปี๋ใหม่เมือง

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพจาก sosthailand.org

อุณหภูมิความร้อนดับคลายลงด้วยสายน้ำเย็นในประเพณีปี๋ใหม่เมือง สมาชิกในครอบครัวต่างช่วยกันขนทรายเข้าวัด ประดับตกแต่งตุงสวยงาม พร้อมรดน้ำดำหัวเคารพผู้ใหญ่ เตรียมน้ำส้มป่อย สรงน้ำพระ หนุ่มสาวเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานรายรอบคูเมืองเชียงใหม่ สีสันของงานประเพณีที่สานต่อจากอดีตเรื่อยมา”

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพจาก region4.prd.go.th

13 เมษายน ทางล้านนาไทยถือเป็นวันสังขานต์ล่อง ความสะอาดบ้านเรือน เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย หยุดการทำงาน เช้าตรู่ของวันนี้ เราได้ยินเสียงปืนที่ยิงขึ้นฟ้า เสียงพลุ ดังมาจากบ้านต่างๆ ถือกันว่า ขับไล่ตัวสังขานต์ คนโบราณสร้างภาพพจน์ของตัวสังขานต์ไว้ว่า มีรูปลักษณะเป็นคนแก่ผมเผ้ารุงรัง มีด้วยกัน 2 ตัว คือ ตัวผู้กับตัวเมีย เรียกชื่อว่า ปู่สังขานต์ ย่าสังขานต์ มีหน้าที่รับเอาขยะมูลฝอยรวมทั้งเสนียดจัญไรทั้งปวงที่คนปัดกวาดหรือสะเดาะทิ้ง โดยจะหาบกระบุงใหญ่พะรุงพะรังมาทั้งคู่ พ่อแม่มักจะบอกลูกๆ ว่า ให้ตื่นนอนแต่เช้าคอยดูตัวสังขานต์ ซึ่งก่อนรุ่งอรุณของเช้าวันนี้ชาวบ้านจะตื่นแต่เช้ามืดเพื่อเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณในบ้านและหน้าบ้าน นับว่าเป็นโอกาสให้เด็กตื่นมาช่วยเก็บกวาดด้วยเพราะเด็กอยากเห็นตัวสังขานต์ แต่ไม่มีใครเคยพบตัวสังขานต์เลย

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพจาก baifernfengfeng.blogspot.com

14 เมษายน วันนี้เป็นวันหลังจากวันสังขานต์ล่องไปแล้ว พระอาทิตย์สถิตอยู่ 2 ราศี จึงได้ชื่อว่า วันเนา แต่ทางล้านนาไทยเรียกเพี้ยนไปว่าเป็น วันเน่า ถือว่าเป็นวันไม่เป็นมงคลตามความรู้สึกของคำว่า วันเน่านั้น เมื่อเน่า จึงไม่เป็นมงคล กลายเป็นวันเสียไป

15 เมษายน คนล้านนาไทยถือวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งกว่าวันทั้งหลาย จนตั้งชื่อให้ว่า วันพระยาวัน วันเถลิงศกจุลศักราช เรียกว่า เริ่มวันปีใหม่ของปี วันเนาที่ผ่านมานั้นเป็นวันที่พระอาทิตย์โคจรอยู่ระหว่าง 2 ราศี คือ มีนและเมษ ส่วนวันพระยาวันเป็นศกใหม่ นับเป็นวันสำคัญยิ่ง ใครจะทำงานมงคลใดๆ ในวันนี้ได้ทั้งสิ้น

16 เมษายน แต่จะเป็นวันอะไรก็ตาม วันนี้จะถัดจากวันพระยาวัน ทางล้านนาไทยถือว่าวันนี้ เป็นวันปากของปี คือปีใหม่ได้เริ่มต้นแล้ว เป็นวันแรกเพื่อให้เราทั้งหลายเดินเข้าสู่ปีใหม่

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพจาก baifernfengfeng.blogspot.com

วีดีโอเกี่ยวกับ…ประเพณีปี๋ใหม่เมือง

ข้อมูลเกี่ยวกับ…ประเพณีปี๋ใหม่เมือง จ.เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน : บริเวณโดยรอบเมืองเชียงใหม่

ระยะเวลาจัดงาน : กลางเดือนเมษายนของทุกปี

การเดินทาง :

  • ทางรถยนต์ : จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) เข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ หลังจากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ไปยังพิษณุโลก ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำปาง ลำพูน ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 695 กิโลเมตร อีกทางหนึ่งคือจากนครสวรรค์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก และลำปาง ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 696 กิโลเมตร
  • ทางรถไฟ : การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้บริการขบวนรถด่วนพิเศษ ขบวนรถด่วน (ตู้นอน) ขบวนรถเร็ว และขบวนรถธรรมดา ออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ ทุกวัน เวลาเดินทางประมาณ 12-15 ชั่วโมง
  • เครื่องบิน : มีสายการบินที่ให้บริการการบินของสายการบินต่างๆ อาทิ สายการบินไทย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ สายการบินแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ สายการบินโอเรียนท์ไทยทุกวัน วันละหลายเที่ยวบิน
  • รถประจำทาง : มีรถประจำทางปรับอากาศ ชั้น 1 ชั้น 2 และรถธรรมดา กรุงเทพฯ–เชียงใหม่ ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-112-713

เว็บไซต์ : www.chiangmai.go.th