ประเพณีรับบัว สมุทรปราการ มรดกทางวัฒนธรรม เครื่องยืนยันในน้ำใจไมตรีของคนไทย

Google Plus
Line
ประเพณีรับบัว สมุทรปราการ

ภาพโดย Amazing Thailand จาก flickr.com/photos/amazingthailandalwaysamazesyou

“ริ้วขบวนเรืออัญเชิญพระพุทธรูปคู่บ้านเคลื่อนผ่านสองฝั่งคลองสำโรง ผู้คนมากมายริมฝั่งน้ำ มือหนึ่งถือดอกบัวไว้มั่น อีกมือพลันเกาะเกี่ยวกันไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธา พร้อมใจถวายดอกบัวบูชาองค์หลวงพ่อโต แห่งวัดบางพลีใหญ่ใน”

ประเพณีรับบัว สมุทรปราการ

ภาพโดย Amazing Thailand จาก flickr.com/photos/amazingthailandalwaysamazesyou

มีเรื่องเล่าขานเมื่อนานมาแล้ว ถึงอำเภอบางพลีสถานที่ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ 3 พวก อันได้แก่ ชาวไทย ชาวรามัญ และชาวลาว อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านทั้ง 3 กลุ่มได้ปรึกษากันว่าจะขยายเขตพื้นที่ทำกิน เมื่อตกลงกันได้ต่างฝ่ายต่างก็พากันหักล้างถางพงจนกระทั่งถึงทางแยก 3 ทาง พวกเขาจึงตกลงกันว่า จะแยกย้ายไปทำมาหากิน ฟากชาวไทยไปด้านคลองชวดลากข้าวทางทิศเหนือ ชาวลาวไปด้านคลองสลุดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ส่วนชาวรามัญไปด้านคลองลาดกระบังทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หากทว่า ชาวรามัญทำมาหากินไม่ได้ผลผลิตที่ดีมากนักจึงคิดที่จะกลับไปอยู่ยังถิ่นฐานเดิมอันได้แก่ ปากลัด (พระประแดง) โดยเริ่มอพยพในตอนเช้ามืดของเดือน 11 ขึ้น 14 ค่ำ พร้อมกับเก็บดอกบัวในบึงบริเวณนั้นเพื่อที่จะไปบูชาพระคาถาพัน (เทศน์มหาชาติ) ที่ปากลัด พร้อมทั้งสัญญากับคนไทยว่าเมื่อถึงเดือน 11 ขึ้น 14 ค่ำ จะกลับมาให้คนไทยช่วยเก็บดอกบัวรวบรวมไว้ให้ด้วย ครั้นถึงวันที่กำหนดชาวไทยก็ได้เก็บดอกบัวไว้ให้ตามที่ได้สัญญากันไว้ และชาวรามัญก็มารับดอกบัวตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเป็นประจำทุกปี

ประเพณีรับบัว สมุทรปราการ

ภาพโดย Amazing Thailand จาก flickr.com/photos/amazingthailandalwaysamazesyou

จากเรื่องเล่าถึงความมีน้ำใจไมตรีจิตต่อกันดังกล่าว แม้จะต่างเชื้อชาติและสายพันธุ์ หากแต่ความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันกลับกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบัน เสียงร้องรำทำเพลงเฮฮาตามลำเรือต่างๆ ดังสะท้อนไปทั่วคุ้งน้ำ ยามเช้าตรู่วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 การส่งมอบดอกบัวจึงเริ่มขึ้น การส่งและรับดอกบัวจะทำกันอย่างสุภาพ คือส่งและรับบัวกันมือต่อมือ โดยผู้ให้และผู้รับพนมมือตั้งจิตอธิษฐานอนุโมทนาผลบุญร่วมกัน การกระทำเช่นนี้เองจึงได้ชื่อว่าการ “รับบัว” เมื่อปฏิบัติติดต่อกันหลายๆ ปี จึงได้กลายเป็น “ประเพณีรับบัว” ไปในที่สุด

ลิงก์ผู้สนับสนุน
ประเพณีรับบัว สมุทรปราการ

ภาพโดย Amazing Thailand จาก flickr.com/photos/amazingthailandalwaysamazesyou

งานประจำปีนี้จะจัดขึ้นก่อนเทศกาลออกพรรษา 2 วัน ในวันขึ้น 13-14 ค่ำ เดือน 11 สถานที่จัดงาน ได้แก่ คลองสำโรง บริเวณวัดบางพลีใหญ่ใน งานจะเริ่มในตอนเช้ามืด โดยจะมีชาวบ้านนำดอกบัวหลวงมาโยนลงเรือที่ใช้แห่องค์หลวงพ่อโต และหนุ่มสาวจะโยนดอกบัวแลกเปลี่ยนให้กัน นอกจากนั้นยังมีขบวนแห่ทางเรือ การประกวดเรือประเภทต่างๆ การแข่งขันพายเรือ การแสดงและการละเล่นพื้นเมือง การสาธิตและจำหน่ายขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองของชาวบางพลี ด้วยหวังเพียงว่าลูกหลานชาวบางพลีทั้งหลายจะสืบทอดสายสัมพันธ์อันดีระหว่างกันต่อไปตราบนานเท่านาน

ประเพณีรับบัว สมุทรปราการ

ภาพโดย Amazing Thailand จาก flickr.com/photos/amazingthailandalwaysamazesyou

ข้อมูลเกี่ยวกับ…ประเพณีรับบัว สมุทรปราการ

ช่วงเวลาการจัดงาน : เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 13-14 ค่ำ เดือน 11 ก่อนออกพรรษา

สถานที่จัดงาน : คลองสำโรง บริเวณวัดบางพลีใหญ่ใน หรือที่เรียกว่า วัดหลวงพ่อโต

การเดินทาง

  • รถยนต์ : สามารถใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท (สายเก่า) และทางหลวงหมายเลข 303 (ถนนสุขสวัสดิ์) ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร เข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดสมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมที่ 1543
  • รถโดยสารประจำทาง : ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) สอบถามข้อมูลการเดินรถ 184 โทร. 0-2246-0973, 0-2246-0741-4 www.bmta.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0-2702-5021-4 เว็บไซต์ www.samutprakan.go.th

ลิงก์ผู้สนับสนุน
Google Plus
Line