ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน แต่งตัวเสริมสง่าราศี เคล็ดประเพณีบวชลูกแก้ว

ขบวนแห่ ประเพณี ปอยส่างลอง บวชลูกแก้ว แม่ฮ่องสอน

ภาพจาก yingthai-mag.com

“เด็กชายเชื้อสายไทใหญ่ ยังคงสานต่อประเพณี วัฒนธรรมของตนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในประเพณีปอยส่างลอง หรือการบวชลูกแก้ว เสื้อผ้า เครื่องประดับตกแต่งร่างกาย มากมายด้วยแก้ว แหวน เงิน ทอง ขบวนแห่ลูกแก้วเคลื่อนไปพร้อมกับจังหวะดนตรีที่เร้าใจ อันเป็นการถ่ายทอดภาพความงดงามของประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป”

ขบวนแห่ ประเพณี ปอยส่างลอง บวชลูกแก้ว แม่ฮ่องสอน

ภาพจาก yingthai-mag.com

พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวไทใหญ่ ปฏิบัติสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เมื่อฤดูแล้งราวเดือนเมษายน หรือเมษายนมาถึง สอดคล้องกับการที่เด็กชายว่างเว้นจากการเรียนหนังสือ การบรรพชาสามเณรจึงเป็นช่วงที่เหมาะแก่การเรียนรู้พระธรรมคำสอนทางศาสนา และทดแทนบุญคุณของบิดามารดา ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดงานกว่า 3 วัน นับเป็นภาพการรวมตัวของชุมชนที่เข้มแข็ง และถ่ายทอดงานประเพณีได้อย่างลึกซึ้ง

ขบวนแห่ ประเพณี ปอยส่างลอง บวชลูกแก้ว แม่ฮ่องสอน

ภาพจาก yingthai-mag.com

เด็กชายไทใหญ่เตรียมพร้อมทั้งร่างกาย และจิตใจ ก่อนเข้าพิธีเริ่มปลงผม ชำระล้างกายให้สะอาด ประทินเครื่องหอมให้มีกลิ่นหอม สวมใส่เสื้อผ้าสีสันสดใส พร้อมด้วยเครื่องประดับ แก้ว แหวน เงิน ทอง แต่งหน้าตาผิวพรรณให้มีความสวยงาม เมื่อทุกอย่างพร้อมสรรพ เข้าสู่วันเอาส่างลอง ขบวนลูกแก้วที่เปรียบเสมือนเทวดาองค์น้อยนับร้อย เริ่มแห่ไปรอบเมือง เสียงเครื่องดนตรีบรรเลงก้องกังวานไปตลอดเส้นทาง ชาวไทใหญ่ทั้งหญิงชายสวมชุดพื้นบ้านที่มากด้วยสีสัน ส่วนผู้หญิงบ้างถือข้าวของเครื่องใช้ของลูกแก้ว บ้างใช้คานหามเพื่อช่วยทุ่นแรง ญาติพี่น้องที่เป็นผู้ชายต่างคอยติดตามดูแล ซึ่งตลอด 3 วัน ลูกแก้วจะสวมถุงเท้าสีขาว จะไปไหนก็ห้ามสัมผัสพื้น อีกคนก็คอยถือร่มบังแดด อีกคนคอยดูแลเครื่องประดับไม่ให้ตกหล่นสูญหาย จนเมื่อถึงบ้านของผู้อาวุโสก็รับศีล รับพร ผูกข้อมือปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป

ประเพณี ปอยส่างลอง บวชลูกแก้ว แม่ฮ่องสอน

ภาพจาก yingthai-mag.com

เช้าวันรุ่งขึ้น เริ่มต้นพิธีกรรมในวันรับแขก คล้ายคลึงกับวันแรก แต่เพิ่มเติมเครื่องสักการบูชาและถวายจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ พิธีทำขวัญและการสวดคำขวัญ จนมาถึงวันบวช ลูกแก้วเมื่อถึงวันได้ขออนุญาตทำการบรรพชาจากพระผู้ใหญ่ กล่าวคำปฏิญาณอาราธนาศีล และเปลี่ยนเครื่องแต่งกายมาเป็นผ้าเหลืองบรรพชาเป็นสามเณรครบสมบูรณ์

ประเพณี ปอยส่างลอง บวชลูกแก้ว แม่ฮ่องสอน

ภาพจาก yingthai-mag.com

ข้อมูลเกี่ยวกับ…ประเพณี ปอยส่างลอง

สถานที่จัดงาน : ชุมชนชาวไทใหญ่เขตอำเภอเมือง อำเภอขุนยวม และอำเภอปาย

ช่วงเวลาการจัดงาน : ช่วงปลายเดือนมีนาคม หรือต้นเดือนเมษายน

การเดินทาง :

  • รถยนต์ ทางหลวงหมายเลข 108 จากเชียงใหม่ผ่านอำเภอหางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด แม่สะเรียง แม่ลาน้อย และขุนยวม มาถึงแม่ฮ่องสอน ระยะทางประมาณ 349 กิโลเมตรและทางหลวงหมายเลข 1095 สายแม่มาลัย-ปาย จากอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 245 กิโลเมตร
  • รถโดยสารประจำทาง บริษัทสมบัติทัวร์ ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) วันละ 1 เที่ยว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2936-3587-8 จากเชียงใหม่มีรถโดยสารประจำทาง 2 เส้นทาง คือ สายเชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เวลา 06.30-21.00 น. ใช้เวลาเดินทาง 8 ชั่วโมง สายเชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เวลา 07.00-12.30 น. ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด โทร. 0-5361-1318
  • เครื่องบิน สายการบินไทย เที่ยวบินกรุงเทพฯ-เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน บริการทุกวัน สายการบินนกแอร์ แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 053-612-156 เว็บไซต์ www.maehongson.go.th