มหกรรมหุ่นฟางนก และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท เก็บฟางมาสร้างนก

มหกรรมหุ่นฟางนก งานกาชาด ชัยนาท

ภาพจาก facebook.com/happiness.chainat

“เศษฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยว นำมาเรียงร้อย ผูกไขว้ขึ้นรูปร่างเป็นนกนานาชนิด ตกแต่งแต้มสีสันให้สวยงามสมจริง ด้วยการรังสรรค์จากฝีมือปราชญ์ท้องถิ่น ตกผลึกองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างชื่อให้แก่ชาวชัยนาท จนกลายเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์หุ่นฟางนก และเกิดงานมหกรรมหุ่นฟางนกแห่งแรกในประเทศไทย”

มหกรรมหุ่นฟางนก งานกาชาด ชัยนาท

ภาพจาก facebook.com/happiness.chainat

จังหวัดชัยนาทมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ เอื้อต่อการทำการเกษตร ปลูกข้าว และการทำสวนส้มโอ ซึ่งเป็นสินค้าหลักของจังหวัด ในแต่ละปีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรจากการทำนาข้าวทุกครั้ง จะมีฟางข้าวที่หลงเหลือจากการใช้ประโยชน์ในการเกษตร ชาวบ้านจึงนำฟางข้าวเหล่านั้นมาประดิษฐ์เป็นตัวนกนานาชนิดมาประดับตกแต่งในที่ต่างๆ ซึ่งในช่วงนั้นทางจังหวัดได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และได้จัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกขึ้นครั้งแรกปี พ.ศ. 2529 มาจวบจนปัจจุบัน

มหกรรมหุ่นฟางนก งานกาชาด ชัยนาท

ภาพจาก facebook.com/happiness.chainat

การจัดสร้างหุ่นฟางนกนั้น ได้มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการสร้างให้ดียิ่งขึ้น โดยโครงสร้างของหุ่นฟางนก จะใช้เหล็กที่มีเส้นขนาดต่างๆ เชื่อมประสานให้เข้ารูปได้สัดส่วน การติดขนและปีก มีการใช้วิธีการถักเรียงด้วยความประณีต แต่งแต้มสีสันให้เหมือนจริง ตลอดจนท่าทาง และส่วนประกอบต่างๆ ก็สามารถพัฒนาให้เกิดความแปลกใหม่ หุ่นฟางนกบางตัวสามารถอ้าปากส่งเสียงขยับปีก ส่ายหัวไปมาได้ และกระพือปีกได้

มหกรรมหุ่นฟางนก งานกาชาด ชัยนาท

ภาพจาก facebook.com/happiness.chainat

อีกทั้งกิจกรรมภายในงาน อาทิ การจัดประกวดหุ่นฟางนก ขบวนแห่หลวงปู่ศุข ขบวนแห่หุ่นฟางนก การประกวดพระเครื่อง การประกวดนกเขา นกกรงหัวจุก พันธุ์ปลาสวยงาม กล้วยไม้ การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ฯลฯ ลองมาชมการสร้างสรรค์หุ่นฟางนกจากวัสดุธรรมชาติ ผสานเทคโนโลยีใหม่ จนกลายเป็นสีสันแห่งเดียวในประเทศไทย

มหกรรมหุ่นฟางนก งานกาชาด ชัยนาท

ภาพจาก facebook.com/happiness.chainat

ข้อมูลเกี่ยวกับ…มหกรรมหุ่นฟางนก และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท

สถานที่จัดงาน : ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

ช่วงเวลาการจัดงาน : ช่วงเดือนกุมภาพันธ์

การเดินทาง :

  • รถยนต์ ชัยนาทอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 194 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณกิโลเมตรที่ 50 มีทางแยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่าน อ่างทอง สิงห์บุรี ประมาณกิโลเมตรที่ 183 มีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ไปชัยนาท อีก 10 กิโลเมตร หรือใช้ทางพิเศษอุดร
  • รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศและรถโดยสารธรรมดา ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เริ่มบริการตั้งแต่เวลา 05.10-17.30 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานจังหวัดชัยนาท โทร. 0-5641-1204 เว็บไซต์ www.chainat.go.th