‘สวยงามที่สุด สีทองอร่าม’ พระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เมื่อมีโอกาสได้ไปเที่ยวดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ แน่นอนที่สุดก่อนที่จะขึ้นไปชมยอดดอยข้างบนแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้เลย คือการไปเที่ยวชมและสักการะ องค์พระธาตุศรีจอมทอง ในตัวอำเภอจอมทอง องค์พระธาตุนี้ ตั้งอยู่บนยอดดอยจอมทอง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวา มีความพิเศษแตกต่างจากที่อื่นคือ เป็นพระบรมธาตุที่ไม่ได้ฝังใต้ดิน แต่ประดิษฐานอยู่ในกู่ภายในวิหาร สามารถอัญเชิญมาสรงน้ำได้

ป้าย วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ตามตำนานเล่าว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังดอยนี้และทรงพยากรณ์ว่าที่นี่จะเป็นที่ประดิษฐานพระทักขิณโมลีธาตุของพระองค์ในภายหน้า ซึ่งในราวปี พ.ศ. 1995 นางเม็งและนายสอยได้พบพระบรมธาตุ จึงได้ก่อพระเจดีย์และสร้างเสนาสนะที่ดอยต้นทอง คนทั้งหลายจึงเรียกชื่อวัดนี้ว่า วัดจอมทอง ต่อมาในสมัยพระเมืองแก้ว (พ.ศ. 2038-2068) กษัตริย์องค์ที่ 14 แห่งราชวงศ์มังราย ท่านได้สร้างวิหารจัตุรมุข ภายในมีมณฑปปราสาทเพื่อประดิษฐานองค์พระบรมธาตุ เจ้าเมืองเชียงใหม่หลายพระองค์ทรงได้อัญเชิญองค์พระบรมธาตุศรีจอมทองไปยังเมืองเชียงใหม่ เพื่อทำการสักการะ โดยมีวัดต้นเกว๋น ที่ อ.หางดง เป็นวัดที่หยุดพักขบวนระหว่างแห่องค์พระบรมธาตุเข้าเมือง

พระธาตุศรีจอมทอง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

ทุกๆปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 และวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 จะมีพิธีแห่องค์พระบรมธาตุไปบูชาข้าวที่อุโบสถและให้พุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำ โดยจะมีการกล่าวบทอัญเชิญและใช้ช้อนทองคำอัญเชิญองค์พระธาตุจากผอบเพื่อมาประดิษฐานในโกศแก้วที่ตั้งอยู่บนพานเงิน ตามธรรมเนียมปฏิบัติเดิมควรนำน้ำจากน้ำแม่กลาง เจือน้ำหอมหรือแก่นจันทร์มาใช้สรง หรือจะเป็นน้ำสะอาดเจือของหอมก็ได้

เมื่อก้าวผ่านประตูซุ้มวัดสีขาวโค้งมนเข้ามายืนอยู่ภายใน ก็ต้องตะลึงกับความงามขององค์พระธาตุสีทองอร่ามตั้งเด่นอยู่เบื้องหน้า สะกดทุกสายตาที่ได้พบเห็น แสดงถึงการได้รับการบูรณะรักษาความงามตามแบบฉบับของล้านนาได้อย่างสมบูรณ์ เท่าที่ทราบประวัติคร่าวๆ ตอนมายังวัดแห่งนี้ มีคนบรรยายเอาไว้ว่า เมื่อครั้งมีการบูรณะองค์พระธาตุ ได้มีการขุดค้นพบพระทองคำและของมีค่าอื่นๆ จำนวนมาก ฝังอยู่ใต้พื้น แต่ปัจจุบันนี้ได้เก็บใส่ลูกกรงและกระจกนิรภัยด้านหลังวิหารไปแล้ว

ไม้ค้ำโพธิ์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

บรรยากาศโดยรวมของวัดที่พบเห็นสงบเงียบ และเมื่อมองไปรอบๆ จะมีสิ่งแปลกตาอยู่อย่างหนึ่งคือ ต้นโพธิ์ใหญ่เก่าแก่ ที่ปลูกอยู่ภายในวัดมาหลายร้อยปี จะมีไม้ค้ำต้นโพธิ์อยู่มากมาย พ่ออุ้ยแม่อุ้ยภายในวัดเล่าให้ฟังว่า ทุกวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี จะมีพิธีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ โดยเชื่อกันว่า นอกจากจะช่วยค้ำยันต้นโพธิ์ที่ชาวบ้านถือเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้โค่นล้มลงแล้ว ยังเป็นการสืบชะตาวัด สืบชะตาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขอีกด้วย

นาขั้นบันได อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เมื่อสักการะองค์พระธาตุศรีจอมทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาเดินทางสู่ยอดดอยอินทนนท์ จุดสูงสุดของสยามประเทศ และในการมุ่งสู่ยอดดอยนี้ มีสถานที่ท่องเที่ยวให้เราได้แวะพักผ่อนอยู่มากมายตามรายทาง ไม่ว่าจะเป็น น้ำตกแม่ยะ น้ำตกวชิรธาร นาขั้นบันไดบ้านแม่กลางหลวง บ้านผาหมอน สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของอำเภอจอมทอง ถนนหนทางขึ้นสู่ยอดดอยมีความสูงชัน แต่ก็กว้างขวางสะดวกสบาย ลาดยางตลอดทาง ขับรถขึ้นไปได้ไม่ยาก และถ้าหากมาในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม พลาดไม่ได้กับนาขั้นบันไดอันยิ่งใหญ่ที่ อ.แม่แจ่ม ซึ่งอยู่ในช่วงที่สวยงามอลังกาลที่สุด

วีดีโอเกี่ยวกับ วัดพระธาตุศรีจอมทอง

แผนที่และการเดินทางสู่ วัดพระธาตุศรีจอมทอง

การเดินทาง: จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ถึงจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่าน จังหวัดตาก เมื่อถึงอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ให้แยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ไปทาง จังหวัดลำพูน ก่อนจะถึงอำเภอบ้านโฮ่งจะมีทางแยกซ้ายมือเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1010 ไป อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายตรงไปตามทาง วัดพระธาตุศรีจอมทองอยู่ฝั่งซ้าย