วัดสวนดอก สักการะพระเจ้าเก้าตื้อเพื่อความเป็นศิริมงคลกันที่ จ.เชียงใหม่

Google Plus
Line
วัดสวนดอก เชียงใหม่

ภาพโดย cmtourism.com

ทริปนี้เราพาเพื่อนๆ มาเที่ยววัดสวนดอกที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่จะต้องมาที่วัดแห่งนี้ วัดสวนดอกแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อว่าวัดบุปผาราม คำว่าบุปผารามเป็นภาษาบาลีเมื่อแปลเป็นภาษาไทยจะหมายถึงสวนดอกไม้ ชาวบ้านเลยนิยมเรียกวัดแห่งนี้ว่าสวนดอก วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช กษัตริย์ลำดับที่ 6 แห่งราชวงศ์มังรายของอาณาจักรล้านนา

วัดสวนดอก เชียงใหม่

ภาพโดย Varutinho @ th.wikipedia.org

ภายในวัดสวนดอกมีพื้นที่กว้างขวาง มีปูชนียสถานที่สำคัญทรงคุณค่าอยู่มากมาย เช่น พระเจดีย์องค์ใหญ่ทรงลังกาที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่และหุ้มแผ่นทองคำจังโกมีความสูงถึง 24 วา แต่เดิมเป็นเจดีย์ทรงสุโขทัยหรือทรงพุ่มข้าวบินซึ่งได้ปรักหักพังลงมา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ผู้คนที่มาเที่ยววัดสวนดอกก็จะต้องมากราบพระเจดีย์ใหญ่องค์นี้

กู่บรรจุอัฐิ วัดสวนดอก เชียงใหม่

ภาพโดย idea2505.blogspot.com

บริเวณต่อมาคือกู่บรรจุอัฐิของเจ้าดารารัศมี เจ้านายฝายเหนือในราชตระกูล ณ เชียงใหม่ พระชายาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 รวมถึงกู่บรรจุอัฐิของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่และเจ้านายฝ่ายเหนือองค์อื่นๆ อยู่มากมาย นอกจากนี้ยังมีเจดีย์อนุสาวรีย์บรรจุอํฐิของครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาอยู่ด้วย

ลิงก์ผู้สนับสนุน
วัดสวนดอก เชียงใหม่

ภาพโดย kajarp.wordpress.com

วิหารหลวงภายในวัดเป็นวิหารที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากวัดอื่นๆ เพราะเป็นวิหารที่ไม่มีผนังแต่จะมีระเบียงอยู่โดยรอบทำให้อากาศนั้นถ่ายเทได้สะดวก หน้าบรรณทั้งสองด้านจะมีงานปูนปั้นลายเครือเถาศิลปะแบบล้านนาไทยที่สวยงามอยู่ด้วย ตัววิหารกว้างทั้งหมด 12 วา สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2474 โดยครูบาเจ้าศรีวิชัย พระประธานองค์สำคัญภายในวิหารเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย มีพระพุทธรูปองค์ยืนอยู่ด้านหลังและพระพุทธรูปองค์เล็ก (พระเจ้าค่าคิง) อยู่ด้านหน้าองค์พระประธาน

พระเจ้าเก้าตื้อ วัดสวนดอก เชียงใหม่

ภาพโดย Kittipong Khunnen @ commons.wikimedia.org

ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปที่สำคัญและมีความศักดิ์สิทธิ์คือ “พระเจ้าเก้าตื้อ” พระพุทธรูปหล่อองค์ใหญ่ศิลปะสมัยเชียงแสนฝีมือช่างล้านนาและสุโขทัย สร้างจากโลหะหนัก 9 โกฏิตำลึง (ตื้อในภาษาล้านนาแปลว่า หนักพันช่าง) หากเพื่อนๆ คนไหนมีโอกาสได้มาเที่ยวเชียงใหม่แล้วยังไม่เคยมาวัดสวนดอก เราขอแนะนำให้ลองมาดูสักครั้ง เพราะนอกจากที่นี้จะมีปูชนียสถานและปูชนียวัตุที่สำคัญให้ได้เที่ยวชมศึกษาแล้ว เพื่อนๆ ยังได้มากราบขอพรองค์พระเจ้าเก้าตื้อเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

วีดีโอเกี่ยวกับ…วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่

แผนที่การเดินทางสู่…วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่

ลิงก์ผู้สนับสนุน
Google Plus
Line