หมู่บ้านสันติชล ชุนชุนจีนยูนนานแห่งอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมู่บ้านสันติชล อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

อำเภอปาย ตั้งอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดิมทีเป็นตลาดทางผ่านของชาวบ้านที่เดินทางระหว่างเมืองเชียงใหม่เพื่อไปยังเมืองแม่ฮ่องสอนและประเทศพม่า เป็นเมืองสำคัญเก่าแก่ในสมัยล้านนาที่มีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง ซึ่งต่อมาเมืองปายได้ร้างไปพร้อมกับเมืองเชียงใหม่ จากนั้นได้เริ่มมีผู้คนหลายกลุ่มอพยพเข้ามาอาศัยอยู่และพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน อำเภอปายกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังระดับประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวที่นี่มีมากมาย เช่น ถนนคนเดินปาย สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย วัดน้ำฮู้ หมู่บ้านชาวเขา ทุ่งบัวตอง หรือจะเป็นกิจกรรมแนวผจญภัยอย่าง ล่องแก่งแม่น้ำปาย ล่องแพยาง ขี่ช้างชมธรรมชาติ ขี่จักรยานลุยป่า ฯลฯ นักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศแวะเวียนมาท่องเที่ยวปายอยู่ตลอดและพูดถึงอำเภอปายกันบ่อยๆ เพราะหลงใหลในความงามของเมืองแห่งนี้ ด้วยอำเภอปายนั้นเป็นเมืองเล็กๆ สงบเงียบ ล้อมรอบด้วยภูเขา มีแม่น้ำปายและลำห้วยหลายสายไหลผ่าน เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความสงบเงียบและความงามแบบธรรมชาติ โดยปกติอำเภอปายอุณหภูมิจะค่อนข้างเย็นและต่ำกว่าในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 5 องศาเซลเซียส การท่องเที่ยวปายจะคึกคักมากที่สุดในช่วงหน้าหนาว คือประมาณเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์

ป้าย หมู่บ้านสันติชล อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ในวันนี้เราจะพาท่านมาเที่ยวปายที่หมู่บ้านสันติชล ในตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ห่างจากตัวอำเภอปายประมาณ 4.5 กิโลเมตร เป็นชุมชนที่นำเสนอเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของชาวจีนยูนนานอันเป็นรากฐานของชุมชนมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว และยังใช้กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือของการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกัน ทั้งด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมจีนยูนนาน การพัฒนาอาชีพ ที่ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเกือบปิดเพราะปัญหายาเสพติด ทำให้คนภายนอกไม่กล้าเข้าไปเที่ยวในชุมชน ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้หมดไปแล้ว ภายหลังจากมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ชุมชนจึงร่วมกันวิเคราะห์ตนเองพบว่าหมู่บ้านยังมีปัญหาหลายประการที่รอการแก้ไขอยู่ ได้แก่ การไร้สัญชาติ การขาดรายได้เสริม การจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ โดยเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้านต่างๆ ร่วมกัน การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นประเด็นที่ชุมชนให้ความสนใจมากที่สุด เพื่อหารายได้เสริมให้แก่ครอบครัว

หมู่บ้านสันติชล อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

จุดเด่นของที่นี่คือ ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบคนจีนยูนนาน การรักษาโรคโดยวิธีคนจีนยูนนาน ที่พักอาศัย บ้านดิน และการแปรรูปอาหารจีนยูนนาน เมื่อเราเข้ามาอยู่ในบรรยากาศของหมู่บ้านจำลอง เหมือนเราได้ก้าวเข้ามาสู่ประเทศจีน เนื่องจากลักษณะการตกแต่งสถานที่จะเป็นสไตล์จีนยูนนานทั้งหมด บริเวณศูนย์วัฒนธรรมจะมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นคือ มังกรสีสดพันอยู่บนเสาซึ่งตั้งบนเนินหินสีเข้ม ด้านหน้าของเนินหินมีอักษรภาษาจีน เมื่อเดินเข้ามาภายในจะพบกับบ้านดินสีส้มสดใสตัดกับสีท้องฟ้าตั้งเรียงรายอยู่ มีร้านขายของที่ระลึก เช่น รองเท้า เสื้อผ้าพื้นเมือง ชา ผลไม้ดองและอบแห้ง อาหารแปรรูปชนิดต่างๆ จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว

ร้านอาหารจีน หมู่บ้านสันติชล อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ชิงช้าไม้ที่ตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของที่นี่ เป็นเครื่องเล่นที่ดึงดูดใจผู้มาเยือน ภายในบริเวณหมู่บ้านมีภัตตาคารอาหารจีนยูนนาน อาหารขึ้นชื่อของชาวหมู่บ้านสันติชล ให้นักท่องเที่ยวได้อิ่มอร่อยหลังจากที่เดินทางมาอย่างเหน็ดเหนื่อย เมนูเด็ดที่ใครมาก็ต้องสั่งคือ ขาหมูยูนนาน-หมั่นโถว รสชาติแบบฉบับดั้งเดิม ภัตตาคารตั้งอยู่บริเวณเนินเขา มองเห็นทิวทัศน์และบรรยากาศของชุมชนโดยรอบ รวมถึงบ้านดิน ภูมิปัญญาการสร้างที่อยู่อาศัยของชาวจีนยูนนานที่ใช้ดินในการสร้าง ปัจจุบันบ้านดินเปิดเป็นที่พักมีจำนวน 8 หลังด้วยกัน ใครที่มาเที่ยวปาย บ้านดินเป็นที่พักอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 081-0243982

วีดีโอเกี่ยวกับ หมู่บ้านสันติชล อ.ปาย

แผนที่การเดินทาง สู่หมู่บ้านสันติชล อ.ปาย