อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อ.แม่ทา จ.ลำพูน

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 10 ของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 159,556.25 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในแนวเทือกเขาขุนตาล ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างที่ราบลุ่มเชียงใหม่และที่ราบลุ่มลำปาง เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 325-1,373 เมตร โดยมียอดดอยขุนตาลเป็นจุดสูงสุด พื้นที่ป่าในแนวเทือกเขาขุนตาลเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำปิงและแม่น้ำวัง จุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของอุทยานฯ นี้คือยอดเขาสูงที่เหมาะกับการเดินศึกษาธรรมชาติ โดยในพื้นที่นี้ ในอดีตเคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมาก่อน มีอยู่ด้วยกัน 4 จุด เรียกกันติดปากว่า ย.1 ย.2 ย.3 และ ย.4 ซึ่งย่อมาจากจุดยุทธศาสตร์ที่ 1-4 นั่นเอง นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายด้วย

สถานีรถไฟ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

ภาพจาก lampang.dnp.go.th

จุดยุทธศาสตร์ที่ 1 หรือ “ย.1” ตั้งอยู่ห่างจากบริเวณที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 1,500 เมตร ตามเส้นทางเดินเท้าสู่ยอดดอย บริเวณ ย.1 เป็นที่ตั้งของบ้านพักรับรองของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเคยใช้เป็นที่ประทับแรมระหว่างการก่อสร้างอุโมงค์ ปัจจุบันได้เป็นบ้านพักบริการนักท่องเทียวที่ต้องการมาพักผ่อนและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว

ป้ายทางเข้า อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

ภาพจาก lampang.dnp.go.th

จุดยุทธศาสตรที่ 2 หรือ “ย.2” ตั้งอยู่ห่างจาก ย.1 ประมาณ 800 เมตร บริเวณนี้จะมีป่าสนเขาขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้มีบรรยากาศที่ร่มเย็นตลอดเวลา และมีความสวยงามตามธรรมชาติ ในอดีตบริเวณใกล้ๆ กับยอดเขาเคยเป็นแค้มป็ที่พักของบริษัททำไม้ ซึ่งมาหยุดกิจการลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากนั้น ม.ล.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้ซื้อพื้นที่นี้สร้างบ้านพักและปลูกสวนดอกไม้ สวนผลไม้ เป็นสถานตากอากาศส่วนตัว จากระเบียงบ้านพักยังเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามอีกด้วย ระหว่างเส้นทางจาก ย.2 ไปยัง ย.3 มีทางเดินลงไปชมน้ำตกตาดเหมยด้วย ระยะทาง 300 เมตร

แสงแดดยามเช้า ภูเขา อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

ภาพจาก lampang.dnp.go.th

จุดยุทธศาสตร์ที่ 3 หรือ “ย.3” ตั้งอยู่ห่างจาก ย.2 ประมาณ 3,500 เมตร มีสภาพเป็นป่าดิบเขาที่ร่มรื่นและมีนกป่าสวยงามให้ชมตลอดเส้นทาง นอกจากจะเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติแล้วยังเป็นแหล่งดูนกอีกด้วย บริเวณ ย.3 นี้ เคยเป็นสถานที่ที่มิชชันนารีอเมริกันคริสตจักรได้มาสร้างบ้านพัก ท่ามกลางดงสนภูเขา หลังจากที่มีการสร้างทางรถไฟเสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะมิชชันนารีจะเดินทางมาพักผ่อนในเดือนเมษายนเป็นประจำทุกปี ปัจจุบันบ้านพักอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั่วไปด้วย

ป่าไม้ ภูเขา อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

ภาพจาก lampang.dnp.go.th

จุดยุทธศาสตร์ที่ 4 หรือ “ย.4” ตั้งอยู่ห่างจาก ย.3 ประมาณ 1,000 เมตร เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาขุนตาล ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ส่องกล้องทางไกลตรวจการณ์ จึงมีชื่อเรียกว่า “ม่อนส่องกล้อง” เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองลำปางได้อย่างชัดเจน ก่อนถึงยอดเขายังมีสภาพป่าที่ร่มรื่น มีอากาศที่เย็นสบายตลอดทาง

นอกจากเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติจาก ย.1-ย.4 แล้ว จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของอุทยานฯ คือการได้นั่งรถไฟสายเหนือลอดอุโมงค์ขุนตาล ซึ่งเป็นอุโมงค์ทางรถไฟที่ลอดผ่านใต้ภูเขาที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือ 1,352 เมตร

ข้อมูลเกี่ยวกับ…อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ลำพูน

ที่ตั้ง: ตำบลท่าปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

การเดินทาง: สามารถเดินทางได้สองเส้นทาง คือ

  • จากทางแยกทางหลวงหมายเลข 11 สายลำปาง-เชียงใหม่ บริเวณกิโลเมตรที่ 15-16 ใกล้กับอำเภอห้างฉัตร ให้เลี้ยวขวาเข้าไปตามถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานฯ
  • จากจังหวัดลำพูนตามทางหลวงหมายเลข 11 มีทางแยกเข้าที่ทำการอุทยานฯ บริเวณกิโลเมตรที่ 46-47 บริเวณอำเภอแม่ทา เข้าไปทางถนนลาดยางประมาณ 18 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานฯ

ช่วงเวลาท่องเที่ยว: เที่ยวได้ตลอดปี แต่ช่วงที่เหมาะสมมากที่สุดคือ ฤดูหนาว

สิ่งอำนวยความสะดวก: บริเวณที่ทำการอุทยานฯ มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านพัก ค่ายพักเยาวชน ห้องน้ำ ร้านอาหาร และลานกางเต็นท์ไว้คอยบริการหลายจุด นักท่องเที่ยวสามารถจองบ้านพักผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตที่ www.dnp.go.th หรือจะนำเต็นท์มาเองก็ได้

ติดต่อ-สอบถาม: อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล โทรศัพท์ 053-518-726