อุทยานแห่งชาติตาพระยา อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

Google Plus
Line
สภาพป่าไม้ อุทยานแห่งชาติตาพระยา

ภาพโดย Black Frame Photos จาก flickr.com/photos/9244859@N06

นขณะที่อุทยานแห่งชาติอื่นๆ อาจจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นทางด้านธรรมชาติหรือทางด้านประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่สำหรับอุทยานแห่งชาติตาพระยา คุณจะได้สัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางด้านธรรมชาติและประวัติศาสตร์ในพื้นที่เดียวกัน นอกจากนี้ด้วยพื้นที่ครอบคลุมถึง 2 จังหวัด ทั้งจังหวัดสระแก้วและจังหวัดบุรีรัมย์ คุณยังสามารถแวะไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้อีกด้วย

ป้าไม้ สายน้ำ อุทยานแห่งชาติตาพระยา

ภาพโดย KonHenrik จาก panoramio.com/photo/100820276

แม้ชื่อของอุทยานแห่งชาติตาพระยา จะตั้งอยู่ในเขตอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว แต่ด้วยที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติได้ตั้งอยู่พื้นที่เขตอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ อุทยานฯ แห่งนี้จึงเป็นอุทยานแห่งชาติในเขตของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพื้นที่ครอบคลุมผืนป่าในเขตเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรักในเขตตำบลบึงเจริญ ตำบลจันทบเพชร ตำบลสายตะกู ตำบลหนองไม้งาม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด ตำบลโนนดินแดง ตำบลลำนางรอง กิ่งอำเภอโนนดินแดง ตำบลสำโรงใหม่ ตำบลหนองแวง ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และป่าตาพระยา ตำบลทัพราช ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยรวมพื้นที่ทั้งหมด 371,250 ไร่ หรือ 594 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ติดอาณาเขตประเทศกัมพูชา โดยห่างกันประมาณ 380 กิโลเมตรเท่านั้น

ละลุ อุทยานแห่งชาติตาพระยา

ภาพโดย ppana จาก flickr.com/photos/ppana

ในอดีตก่อนจะถูกจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 82 ของประเทศไทย ผืนป่าแห่งนี้เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ซึ่งในช่วงปีพ.ศ. 2515-2531 ได้มีการต่อสู้ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่างรุนแรง สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมาย จนกระทั่งเริ่มมีการใช้ระบบการเมืองนำการทหารในปีพ.ศ. 2525 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจึงได้ยอมมอบตัว และแปรเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในที่สุด ความสงบสุขจึงกลับมาเยือนผืนป่าแห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

หากกล่าวถึงผืนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยานับเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก เพราะส่วนใหญ่เป็นผืนป่าอันอุดมสมบุรณ์ในเขตเทือกเขาพนมดงรักและเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อระหว่างไทยกับสาธารณรัฐกัมพูชา ซึ่งมีความสูงเฉลี่ย 206-579 เมตร จากระดับน้ำทะเล มียอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาพรานนุช ด้วยความที่เป็นพื้นที่โดยรวมลาดชันเสียส่วนใหญ่ เทือกเขาบริเวณนี้จึงเป็นต้นน้ำลำธารของลำห้วยหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น ลำห้วยสะโดน ลำนางรอง ลำจันหัน ห้วยตรุมะเมียง ห้วยแห้ง ห้วยละหอกพลวง ห้วยดินทราย ห้วยนาเหนือ ห้วยพลู และห้วยเมฆา

ละลุ อุทยานแห่งชาติตาพระยา

ภาพโดย KonHenrik จาก flickr.com/photos/konhenrik

สำหรับการท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติตาพระยา คุณสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ การท่องเที่ยว ทางด้านธรรมชาติและการท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ สำหรับการท่องเที่ยวทางด้านชมธรรมชาติ อันงดงามนั้นได้แก่ ชมลานหินดอกกระเจียว ตั้งอยู่ในเขตตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณนี้ คุณจะพบดอกกระเจียวขึ้นอยู่ท่ามกลางผืนป่าและลานหิน ให้บรรยากาศสวยงามอีกแบบหนึ่ง และหากคุณเดินทางไปฝั่งบุรีรัมย์บริเวณนี้มีอ่างเก็บน้ำให้แวะเที่ยวชมหลายแห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำนางรอง อ่างเก็บน้ำลำจังหัน อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย และอ่างเก็บน้ำเมฆา นอกจากนี้บริเวณที่ทำการอุทยานฯ และหน่วยพิทักษ์กลางดงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวด้านธรรมชาติให้ชมอีกมาก เช่น จุดชมวิวผาแดง หอดูกระทิง และป่าสลัดได

จุดชมวิว อุทยานแห่งชาติตาพระยา

ภาพจาก park.dnp.go.th

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการชมสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ บริเวณอุทยานแห่งชาติตาพระยามีปราสาทอันงดงามหลายแห่งให้ชม ได้แก่ ปราสาทเขาโล้น ปราสาทบายแบก ปราสาททอง รวมถึงอนุสาวรีย์เราสู้ ศาลมีอักษร แหล่งโลหะกรรม ลานหินตัด ศูนย์อพยพไซท์ทู และสถานที่ที่คุณไม่ควรพลาดคือ เขายักษ์ ศิลาหินที่ผุดขึ้นมากลางป่าใหญ่ที่มีลวดลายสลักรูปยักษ์ขอม โดยห่างจากหน่วยพิทักษ์กลางดงประมาณ 7 กิโลเมตร ในช่วงฤดูแล้งรถยนต์สามารถเข้าไปได้ถึง ส่วนฤดูฝนรถยนต์เข้าไปถึงเขายักษ์ ต้องเดินเท้าต่อเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร โดยเขายักษ์นับเป็นสัญลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นของอุทยานแห่งชาติตาพระยา

ปราสาทขอม อุทยานแห่งชาติตาพระยา

ภาพโดย Lee Craker จาก flickr.com/photos/lee-craker

นอกจากนี้หากท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติตาพระยาจนอิ่มใจแล้ว คุณยังสามารถเลือกท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงในเขตจังหวัดสระแก้วและเขตจังหวัดบุรีรัมย์ได้อีกหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น ปราสาทสด็อกก๊กธม ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ตลาดโรงเกลือ ฯลฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับ…อุทยานแห่งชาติตาพระยา บุรีรัมย์

ที่ตั้ง : ที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยาตั้งอยู่ในเขตอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 140 กิโลเมตร

การเดินทาง : จากตัวเมืองสระแก้วใช้เส้นทางไปอรัญประเทศ จากนั้นเข้าสู่อำเภอตาพระยา เพื่อใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 348 ตาพระยา-โนนดินแดง ที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ริมถนนทางด้านซ้ายมือ

ช่วงเวลาท่องเที่ยว : ทุกฤดูกาล

สิ่งอำนวยความสะดวก : ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอุทยานแห่งชาติตาพระยาได้มีบ้านพักหลังใหญ่ให้บริการ 2 หลัง เต็นท์ขนาด 5 คน และลานกางเต็นท์อันกว้างขวาง ณ บริเวณหน่วยพิทักษ์กลางดง และหากไม่สะดวกเข้าไปถึงหน่วยพิทักษ์บริเวณที่ทำการอุทยานฯ ซึ่งติดถนนทางหลวง ยังมีพื้นที่เพียงพอสำหรับกางเต็นท์พักแรม รวมไปถึงห้องน้ำและห้องสุขาชายหญิงให้บริการอย่างเพียบพร้อม โดยนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อจองบ้านพักล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.dnp.go.th

ติดต่อ-สอบถาม : อุทยานแห่งชาติตาพระยา โทรศัพท์ 037-256-056

ลิงก์ผู้สนับสนุน
Google Plus
Line