อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อำเภอเมือง พิษณุโลก

สภาพป่าไม้ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ภาพโดย nanut bovorn @ flickr.com/photos/noomplayboy

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง หรือทุ่งสะวันนาแห่งผืนป่าไทย นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 3 ของประเทศไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอวังทอง อำเภอนครไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอเขาค้อ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 789,000 ไร่ หรือประมาณ 1,262.40 ตารางกิโลเมตร นับเป็นอุทยานที่มีสภาพทางธรรมชาติหลากหลายแต่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ ด้านทุ่งหญ้าและพันธุ์ไม้ที่หาชมได้ยากอยู่หลากหลายชนิด โดยชื่ออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงได้รับการตั้งมาจากชื่อต้นแสลงใจ ที่พบภายในพื้นที่อุทยานฯ และนำมาปรับเปลี่ยนเพื่อความหลากหลายของธรรมชาติในนามว่า ทุ่งแสลงหลวง

สภาพป่าไม้ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ภาพโดย nanut bovorn @ flickr.com/photos/noomplayboy

พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานฯ ตั้งอยู่ในเทือกเขาเพชรบูรณ์ โดยเป็นเทือกเขาที่วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ ซึ่งเป็นพรมแดนที่กั้นระหว่างจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ออกจากกัน โดยมียอดเขาที่สูงที่สุดคือ เขาแค สูงประมาณ 1,028 เมตร จากระดับน้ำทะเล ด้วยลักษณะภูเขาหินทรายและเป็นภูเขายอดตัดทำให้เกิดมีที่ราบบริเวณยอดเขาและเป็นต้นน้ำที่สำคัญหลายสาย ได้แก่ ลำน้ำเข็กใหญ่ ลำน้ำเข็กน้อย ลำน้ำทุ่ม คลองชมภู คลองน้ำปอย คลองวังทอง และห้วยกอก ฯลฯ

สภาพป่าไม้ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ภาพโดย nanut bovorn @ flickr.com/photos/noomplayboy

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงที่นักท่องไพรต่างรู้จักกันดีคือ การเดินป่าเที่ยวชมทุ่งดอกไม้อันสวยงาม โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหนองแม่นา โดยสถานที่่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดคือ ทุ่งแสลงหลวง หรือทุ่งหญ้าสะวันนาแห่งผืนป่าไทย ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 60 กิโลเมตร สภาพพื้นที่กว่า 10 ตารางกิโลเมตรมีลักษณะเป็นทุ่งหญ้ากว้างขวาง ตามเส้นทางคุณจะพบป่าเบญพรรณและพันธุ์ไม้ดอกหาชมได้ยากมากมาย

สภาพป่าไม้ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ภาพโดย Wichit Sawatdee @ flickr.com/photos/wichitsawatdee

นอกจากทุ่งแสลงหลวง ในเขตหน่วยพิทักษ์หนองแม่นา ยังเป็นที่ตั้งของ ทุ่งนางพญา ตั้งอยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์ฯ ประมาณ 14 กิโลเมตร สามารถนำรถยนต์เข้าไปได้ ทุ่งนางพญาลักษณะเป็นป่าสนขนาดใหญ่ โดยเฉพาะต้นสนสองใบที่มีเป็นจำนวนมาก โดยบริเวณพื้นมีทุ่งหญ้าสะวันนาปกคลุม เมื่อมองออกไปจึงสวยงามมาก นักท่องเที่ยวนิยมมากางเต็นท์พักแรมกันในช่วงฤดูหนาว เพราะสามารถชมหมอกยามเช้าและปั่นจักรยานเที่ยวชมทุ่งหญ้าป่าสนได้ดี

สภาพป่าไม้ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ภาพโดย Wichit Sawatdee @ flickr.com/photos/wichitsawatdee

เมื่อมาเยือนอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง คุณไม่ควรพลาดการเข้าไปชมความงดงามของผืนป่าในทุ่งโนนสน ตั้งอยู่ใจกลางอุทยานฯ ห่างจากหน่วยพิทักษ์ประมาณ 32 กิโลเมตร ต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น จากนั้นต้องเดินเท้า เข้าไปอีกประมาณ 16 กิโลเมตร แม้จะเป็นเส้นทางพื้นราบแต่ใช้เวลาในการเดินทางถึง 5-6 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวที่อยากเข้ามาสัมผัสทุ่งดอกไม้อันงดงามเช่น ดอกดุสิตาสีม่วง ดอกเอื้องนวลจันทร์สีเหลือง ดอกหงอนนาค กระดุมเงิน ฯลฯ ควรมีเวลาในการเที่ยวทุ่งโนนสนอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน โดยคุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่และลูกหาบได้ที่บริเวณที่ทำการอุทยานฯ

เส้นทางผจญภัย อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ภาพโดย Wichit Sawatdee @ flickr.com/photos/wichitsawatdee

นอกจากทุ่งดอกไม้แล้วบริเวณที่ทำการอุทยานฯ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ให้เที่ยวชมอีกมาก เช่น น้ำตกแก่งโสภา ลักษณะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่เกิดจากลำน้ำเข็กใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาลดหลั่นกันประมาณ 3 ชั้น จากนั้นจะไหลผ่านแก่งหินไปอีกหลายแก่ง ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 71-72 ของทางหลวงหมายเลข 12 พิษณุโลก-หล่มสัก และบริเวณนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคมยังเป็นจุดให้บริการกิจกรรมล่องแก่งเรือยางผจญภัยบนสายน้ำเข็กที่มีความสนุกสนานและความยากถึงระดับ 2-5 อีกด้วย

สายน้ำเข็ก อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ภาพโดย Piyawat Hirunwattanasuk @ flickr.com/photos/tataam

หากคุณมีเวลาในการท่องเที่ยวมากพอ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกมากมายให้เข้าไปสัมผัสกัน ได้แก่ แก่งวังน้ำเย็น น้ำตกซอนโสม ถ้ำค้างคาว ถ้ำเดือน ถ้ำดาว ถ้ำพระวังแดง ฯลฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับ…อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง พิษณุโลก

ที่ตั้ง: ห่างจากอำเภอเมืองพิษณุโลก ประมาณ 80 กิโลเมตร

การเดินทาง: จากจังหวัดพิษณุโลกใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 12 พิษณุโลก-หล่มสัก ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ช่วงเวลาท่องเที่ยว: ตลอดปี

สิ่งอำนวยความสะดวก: บ้านพักของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงได้แบ่งออกเป็น 3 จุดตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้แก่บริเวณที่ทำการอุทยานฯ จำนวน 7 หลัง บริเวณลำน้ำเข็ก 2 หลัง และหน่วยพิทักษ์หนองแม่นาจำนวน 8 หลัง นอกจากนี้ยังมีลานกางเต็นท์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้องน้ำชาย-หญิง ให้บริการตามจุดต่างๆ อีกด้วย

ติดต่อ-สอบถาม: อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง โทรศัพท์ 055-268-019, 055-268-019