อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

Google+
Line
จุดชมวิวผาแดง อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม

ภาพโดย C.P.backpacker จาก board.trekkingthai.com

อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม มีเนื้อที่ประมาณ 215,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เลย และหนองคาย มีสภาพภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 200-500 เมตร ภูเขาที่สูงที่สุดคือ ภูย่าอู่ สูงประมาณ 588 เมตร สภาพป่าส่วนใหญ่ยังอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ เช่น ห้วยน้ำโสม ห้วยตาดโตน ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายตามป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณและดินลูกรังตามป่าเต็งรัง หินที่พบในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินทราย ในอดีตพื้นที่ของอุทยานแห่งนี้ได้รับการประกาศเป็นวนอุทยานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 และได้โอนการควบคุมดูแลมาอยู่ในกองอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2532

สภาพพื้นที่รอบๆ อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม

ภาพโดย C.P.backpacker จาก board.trekkingthai.com

อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม มีลักษณะอากาศเป็นแบบมรสุม โดยฤดูร้อนอากาศจะร้อนมาก อุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียส ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ฤดูฝนจะอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม และฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิประมาณ 10-20 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวมากที่สุด นอกจากนี้ภายในเขตอุทยานฯ ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าเต็งรังกระจายอยู่ตามเชิงเขาและสันเขา มีพันธุ์ไม้สำคัญ คือ เต็ง รัง เหียง พลวง ฯลฯ รวมถึงพืชพื้นล่างเป็นหญ้าเพ็ก กระเจียว ป่าเบญจพรรณ และไผ่หลายชนิด ตามริมห้วยยังเป็นป่าดิบแล้ง และพืชพื้นล่างพวกหวาย ปาล์ม และสมุนไพรต่างๆ ป่าเหล่านี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด แม้ว่าจะถูกคุกคามอย่างมากจากมนุษย์ แต่ก็ยังพอพบเห็นได้

ผาแดง อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม

ภาพโดย C.P.backpacker จาก board.trekkingthai.com

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งนี้มีไม่มากนัก จุดท่องเที่ยวเด่นๆ คือจุดชมทิวทัศน์ผาแดง และน้ำตกยูงทอง ซึ่งการไปชมจะมีเส้นทางเดินป่าเป็นเส้นทางวนกลับที่เดิม เริ่มต้นที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยคุณสามารถเลือกเดินในเส้นทางวงกลมนี้ได้ จุดแรกที่จะได้ไปพบคือน้ำตกยูงทอง อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 500 เมตร เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามในช่วงฤดูฝน เพราะเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำมาก สายน้ำไหลจากลำธารตกลงมาตามหน้าผาสูงประมาณ 25 เมตร ใต้เพิงแผ่นผาสามารถเดินเข้าไปชมน้ำตกได้อย่างใกล้ชิด ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำที่คุณสามารถลงเล่นได้ แต่ไม่ควรลงเล่นในช่วงที่มีน้ำหลาก บริเวณนี้เคยเป็นที่อาศัยของฝูงนกยูงจำนวนมากที่จะออกมาหากิน และมาลงกินน้ำที่น้ำตกแห่งนี้ ชาวบ้านที่มาพบเห็นจึงเรียกน้ำตกแห่งนี้ว่า น้ำตกยูงทอง

ลิงก์ผู้สนับสนุน
น้ำตกยูงทอง อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม

ภาพโดย C.P.backpacker จาก board.trekkingthai.com

จากน้ำตกยูงทองจะมีเส้นทางเดินตัดมายังผาแดง ซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของอุทยาน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 1,500 เมตร บริเวณผาแดงเป็นหน้าผาหินทรายที่สูงชัน สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากทุ่งนาเบื้องล่าง ด้านบนจุดชมวิวนี้จะมองเห็นทิวทัศน์ได้สวยงามกว้างไกล ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติจากน้ำตกยูงทองมายังผาแดง ก่อนถึงจุดชมวิวเล็กน้อย จะมีถ้ำเล็กๆ อยู่แห่งหนึ่ง ลักษณะเป็นเพิงหินวางทับก้อนหินใหญ่อยู่อีกก้อนหนึ่ง ในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ใช้นั่งวิปัสสนากรรมฐานจากถ้ำเดินไต่บันไดไม้ขึ้นไปก็ถึงจุดชมวิวด้านบนได้

น้ำตกยูงทอง อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม

ภาพโดย C.P.backpacker จาก board.trekkingthai.com

ระหว่างเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติยังมีป้ายสื่อความหมายอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ในเส้นทางนี้นอกจากจะได้มาชมน้ำตกยูงทอง และชมวิวสวยๆ ที่ผาแดงแล้ว ยังมีน้ำตกตาดน้อย เป็นน้ำตกเล็กๆ ให้เที่ยวชมด้วย รวมถึงป่าเต็งรังที่สวยงามสลับกันเป็นช่วงๆ เพื่อให้ความร่มรื่นตลอดทาง หากมีเวลาอีกสักวันจะขับรถไปเที่ยวน้ำตกธารทิพย์ หรือน้ำตกตาดหมอก ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำโขง ในจังหวัดหนองคายได้อีก

น้ำตกตาดน้อย อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม

ภาพโดย C.P.backpacker จาก board.trekkingthai.com

จากนั้นจึงไปเที่ยวต่อที่จังหวัดหนองคาย เที่ยวตัวเมืองชมวิวแม่น้ำโขง กินปลา และแหนมเนืองที่ขึ้นชื่อของเมืองบั้งไฟพญานาคพร้อมกับเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากด้วยก็ได้

ข้อมูลท่องเที่ยว…อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม อุดรธานี

ที่ตั้ง : บ้านสว่าง ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุดรธานีประมาณ 110 กิโลเมตร

การเดินทาง : จากจังหวัดอุดรธานีใช้ทางหลวงสายอุดรธานี-หนองคาย ระยะทาง 15 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายผ่านอำเภอบ้านผือ ไปทางอำเภอน้ำโสม ก่อนถึงอำเภอน้ำโสมประมาณ 12 กิโลเมตร เลี้ยวขวาที่บ้านสามเหลี่ยมไปทางอำเภอนายูง ประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงบ้านสว่างเลี้ยวขวาตรงป้ายอุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ระยะทางอีก 2 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

ช่วงเวลาท่องเที่ยว : ฤดูฝน-ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กุมภาพันธ์

สิ่งอำนวยความสะดวก : อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ไม่มีบ้านพักบริการ หรือนักท่องเทียวที่เดินทางมาเที่ยวจะเตรียมเต็นท์พักแรม และอุปกรณ์ต่างๆ มาเองก็สะดวก รวมถึงอุปกรณ์ส่องสว่าง และอาหารเครื่องดื่ม ซึ่งต้องประกอบอาหารเอง เรียกได้ว่าเป็นการแค้มป์ปิ้งแบบครบวงจรที่ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยว ห่างจากอุทยานฯ มายังอำเภอนายูง พอมีร้านอาหารอยู่บ้าง ซึ่งอาจจะเปิดไม่ดึกมาก หากไม่ได้เตรียมอาหารมาเองควรขับรถออกมารับประทานอาหารเย็นในช่วงก่อนมืดค่ำจะดีที่สุด หรือจะเตรียมมาเองก็จะได้รับความสะดวกสบายกว่าที่ทำการอุทยานฯ ยังไม่สามารถติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ได้ การเดินทางต้องเตรียมตัวให้พร้อม

ติดต่อ-สอบถาม : อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม โทรศัพท์ 081-055-3630

ลิงก์ผู้สนับสนุน

Google+
Line