อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ อำเภอชาติตระการ พิษณุโลก

ธารน้ำ ป่าไม้ ภูเขา อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

ภาพโดย Visanu Euarchukiati @ flickr.com/photos/visanu

อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 55 ของ ประเทศไทย พื้นที่โดยทั่วไปของอุทยานฯ เป็นเทือกเขาและภูเขาสูง เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำภาค และแม่น้ำแควน้อย นอกจากนี้แนวเทือกเขาส่วนใหญ่ยังเป็นภูเขาหินทราย ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของดินในบริเวณนี้ด้วย ส่งผลให้ป่าไม้ในแถบนี้เป็นป่าเต็งรัง และป่าดิบเขาเป็นส่วนใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ เป็นน้ำตกที่เกิดจากความสมบูรณ์ของป่า

น้ำตกภายใน อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

ภาพโดย Visanu Euarchukiati @ flickr.com/photos/visanu

น้ำตกเด่นของอุทยานฯ คือ น้ำตกชาติตระการ มีทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นนั้นมีการตั้งชื่อเรียกคล้องกันอย่างไพเราะ เช่น มะลิวัลย์ กรรณิการ์ การระเกด ยี่สุ่นเทศ เกศเมือง เรืองยศ และรจนา แต่ละชั้นนั้นมีความงดงามแตกต่างกัน โดยชั้นที่ 1 นั้นมีความสูงที่สุด สายน้ำไหลทิ้งตัวลงสู่แอ่งด้านล่างประมาณ 30 เมตร นอกจากนี้ยังมีน้ำตกนาจาน ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร จากนั้นต้องเดินเท้าเข้าไปยังน้ำตกอีก 3 กิโลเมตร โดยจะผ่านน้ำตก ชั้นที่ 1 เริ่มไต่สูงขึ้นไปยังน้ำตกชั้นต่างๆ จนถึงชั้นที่ 7 น้ำตกชั้นที่สวยที่สุดคือ ชั้นที่ 4

น้ำตกภายใน อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

ภาพโดย Visanu Euarchukiati @ flickr.com/photos/visanu

นอกจากนี้ยังมีน้ำตกผาคุคา หรือน้ำตกนาหิน อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ชก.4 (น้ำกุ่ม) ประมาณ 4 กิโลเมตร ไม่มีถนนเข้าถึงต้องเดินเท้าจากวัดชัยวราราม หรือวัดนาหิน ระยะทาง 1,500 เมตร ลักษณะน้ำตกเป็นน้ำตกชั้นเดียว สายน้ำไหลลงจากหน้าผาสูงราว 50 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี แต่ช่วงที่สวยงามที่สุดคือฤดูฝน

น้ำตกภายใน อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

ภาพโดย Tristan Savatier @ flickr.com/photos/loupiote

ใช่ว่าอุทยานฯ นี้จะเด่นเฉพาะน้ำตกเท่านั้น ยังมีจุดชมวิวที่มองเห็นทิวทัศน์ได้อย่างสวยงามอีกด้วย เช่นที่ผาแดง ยังเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่มองเห็นวิวเบื้องล่าง เห็นผืนป่าและบ้านเรือนในอำเภอชาติตระการได้ และจุดชมวิวบริเวณผากระดานเลข บริเวณหน้าผามีการแกะสลักรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งสลักโดยมนุษย์ยุคก่อนในอดีต ริมหน้าผายังสามารถชมทิวทัศน์ได้ด้วย และจุดชมวิวเขาช้างล้วง เป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้ายกับช้างกำลังหมอบ เป็นดินแดนประวัติศาสตร์ที่มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า เป็นสถานที่ปักธงของพ่อขุนบางกลางหาวหรือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เจ้าเมืองบางยาง ก่อนและหลังทำศึกสงคราม

น้ำตกภายใน อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

ภาพโดย Tristan Savatier @ flickr.com/photos/loupiote

ซึ่งมีการสืบทอดประเพณีปักธงชัยของชาวนครไทยในทุกวันขึ้น 14-15 ค่ำ เดือน 12 บนยอดเขาช้างล้วงนั้นมีทิวทัศน์ที่สวยงามมองเห็นได้ไกลถึงอำเภอนครไทยเลยทีเดียว

ข้อมูลเกี่ยวกับ…อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ พิษณุโลก

ที่ตั้ง: บ้านปากรอง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

การเดินทาง: จากตัวเมืองพิษณุโลกสามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง แต่เส้นทางที่ใกล้ที่สุดคือเส้นทางสายพิษณุโลก-วัดโบสถ์ เมื่อถึงอำเภอวัดโบสถ์เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางสายวัดโบสถ์-คันโซ้ง-โป่งแค่ ถึงอำเภอชาติตระการแล้วเลี้ยวเข้าเส้นทางไปยังที่ทำการอุทยานฯ รวมระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร

ช่วงเวลาท่องเที่ยว: เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นน้ำตก ช่วงเวลาที่เหมาะสมมากที่สุดคือ ปลายฤดูฝน-ตลอดฤดูหนาว

สิ่งอำนวยความสะดวก: บริเวณที่ทำการอุทยานฯ มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านพัก ห้องน้ำ และลานกางเต็นท์ไว้คอยบริการ นักท่องเที่ยวสามารถสั่งจองผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตที่ www.dnp.go.th

ติดต่อ-สอบถาม: อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ โทรศัพท์ 055-237-028