อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป

อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป มีเนื้อที่ประมาณ 180,518 ไร่ หรือ 288.83 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ในท้องที่ตำบลดุซงญอ ตำบลกาลิซา ตำบลเฉลิม ตำบลมะรือโบตก ตำบลตะมะยูง ตำบลซากอ ตำบลศรีบรรพต ตำบลเชิงคีรี อำเภอจะนะ อำเภอระแงะ อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเรียงตัวจากทิศเหนือถึงทิศใต้ มียอดเขาแมะแต เป็นยอดเขาสูงสุดของอุทยานฯ สภาพป่าไม้ในพื้นที่ยังอุดมสมภูรณ์อยู่มากส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบชื้น

อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป

อุทยานฯ น้ำตกซีโป นั้นนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดนราธิวาส มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายทั้ง น้ำตกซีโป อยู่ใกล้กับที่ทำการอุทยานฯ เป็นนํ้าตกขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 7 ชั้น ชั้นที่ 7 เป็นชั้นที่สวยงามที่สุด น้ำตกไอร์ซือดอ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก น้ำตกทั้ง 7 ชั้นมีความสูงรวมกันประมาณ 200-300 เมตร และยังอุดมสมบรณไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดด้วย และน้ำตกยากาบองอ น้ำตกขนาดกลาง ที่เกิดจากลำธาร 2 สายไหลมาบรรจบกันแล้ว ตกลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 60 เมตร ในฤดูฝนจะสวยงามที่สุด

อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป

ความสมบูรณ์ของผืนป่าแดนใต้ คือ มีป่าดงดิบที่หนาแน่น ทำให้พื้นที่อุทยานฯ ภาคใต้หลายแห่งอุดมด้วยน้ำตก เช่นเดียวกับน้ำตกซีโป น้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามทั้งเจ็ด นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว สายน้ำจากน้ำตกนี้ยังเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญต่อชาวบ้านที่ปลูกลองกองด้วย หลังจากเดินเที่ยวน้ำตกซีโปแล้ว ช่วงที่ลองกองออกผลสามารถไปแวะสวนชาวบ้านซื้อกลับได้อีกด้วย

อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป

ข้อมูลเกี่ยวกับ…อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป นราธิวาส

ที่ตั้ง : ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

การเดินทาง : จากอำเภอระแงะ ผ่านตลาดตันหยงมัสไปตามถนนโยธาธิการสายอำเภอระแงะ-ซากอ ประมาณ 2 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อตามถนน รพช.สายทาเนาะบาลูกา ผ่านหมู่บ้านบละแต บ้านบาตุบือซา บ้านปาเซ เข้าสู่หมู่บ้านซีโป รวมระยะทาง 6 กิโลเมตร จากหมู่บ้านซีโปเดินทางตามเส้นทางภายในหมู่บ้าน ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป

ช่วงเวลาท่องเที่ยว : ตลอดปี ยกเว้นช่วงฝนตกหนักระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม

สิ่งอำนวยความสะดวก : อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป มีบ้านพักให้บริการนักท่องเที่ยว และเต็นท์หลากขนาดให้คุณหามุมสงบส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติตั้งแค้มป์กัน

ติดต่อ-สอบถาม : อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป โทรศัพท์ 081-957-2109