อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ป้าย อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

ภาพโดย Ben / Jakkaphong Phuengnam

น้ำตกเจ็ดสาวน้อย นับเป็นสถานที่ท่องเทียวที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีไม่แพ้ทุ่งดอกทานตะวัน ในอดีตลำธารสวยสายนี้เคยได้รับการจัดตั้งให้เป็นพื้นที่วนอุทยานแห่งชาติเท่านั้น แต่ต่อมาเมื่อทางสำนักอุทยานแห่งชาติได้สำรวจพื้นที่เพิ่มเติม และต้องการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวชมเป็นจำนวนมากในแต่ละปี น้ำตกเจ็ดสาวน้อยจึงได้ถูกยกระดับให้เป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

ธารน้ำตก อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

ภาพโดย Ben / Jakkaphong Phuengnam

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก ครอบคลุมตั้งแต่อำเภอมวกเหล็ก และอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี อำเภอปากซ่อง จังหวัดนครราชสีมา รวมเนื้อที่ประมาณ 17,540 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนสลับกับที่ราบ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ในช่วง 180-402 เมตร บริเวณเชิงเขาด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือของพื้นที่ติดคลองมวกเหล็กซึ่งมีน้ำไหลผ่านตลอดปี ตลอดสายน้ำที่ไหลผ่านในพื้นที่มีระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร มีเกาะแก่งลดหลั่นเป็นจำนวนมากตลอดธาร ก่อเกิดเป็นชั้นต่างๆ มากมายที่มีความงดงามเสมือนน้ำตกขนาดเล็ก หนึ่งในนั้นคือน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

น้ำตกเจ็ดสาวน้อย อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

ภาพโดย Ben / Jakkaphong Phuengnam

น้ำตกเจ็ดสาวน้อยนับเป็นน้ำตกใกล้กรุงที่เที่ยวสะดวกพักสบาย เพราะตลอดสองข้างทางของถนนสายเจ็ดสาวน้อย จะเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นบ้านพัก ร้านค้า และร้านอาหาร สำหรับในด้านการเดินทาง ก็นับว่าสะดวกสบายทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารที่มีให้บริการส่งถึงทางเข้าน้ำตกเจ็ดสาวน้อย โดยลักษณะของน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเป็นชั้นหินกว้างแต่ไม่สูงจำนวน 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงประมาณ 2-5 เมตร บริเวณโดยรอบเป็นแอ่งน้ำตื้นจึงสามารถลงเล่นน้ำได้ตลอดแนว ซึ่งน้ำตกชั้นที่สวยงามที่สุดคือชั้นที่ 4

น้ำตกเจ็ดสาวน้อย อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

ภาพโดย Ben / Jakkaphong Phuengnam

โดยคุณสามารถเดินเที่ยวชมทุกชั้นได้อย่างสะดวกสบาย เพราะมีเส้นทางเลียบน้ำตกให้เดินชมอย่างดี ร่มรื่นด้วยพรรณไม้นานาชนิด และส่วนใหญ่นิยมมาพักผ่อนปิกนิกเล่นน้ำ และพายคายักชมบรรยากาศ ซึ่งภายในบริเวณน้ำตกมีห่วงยางและเรือให้เช่า ส่วนอาหารสามารถนำมาเองหรือหาซื้อรับประทานได้ที่ร้านอาหารบริเวณลานจอดรถ แม้ลักษณะชั้นหินและสายน้ำของน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จะแลดูไม่อันตรายต่อนักท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตามคุณควรเชื่อฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลความปลอดภัยทุกครั้ง

น้ำตกเจ็ดสาวน้อย อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

ภาพโดย Ben / Jakkaphong Phuengnam

มาเที่ยวน้ำตกเจ็ดสาวน้อยคุณยังสามารถแวะไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจใกล้เคียงได้อีกหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น อุโมงค์ต้นไม้ เป็นช่วงถนนที่มีทิวทัศน์สวยงามแปลกตา ตั้งอยู่บนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2089 เส้นทางมวกเหล็ก-วังม่วง ทางทิศตะวันตกของพื้นที่อุทยานฯ อุโมงค์ต้นไม้เกิดจากต้นไม้ที่อยูริมสองข้างทางที่มีเรือนยอดโค้งเข้าหากันจนดูคล้ายอุโมงค์ มอบความสวยงามและความร่มรื่นแก่ผู้ที่ขับรถผ่านได้ตลอดวัน นอกจากนี้หากคุณมาเยือนในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยมีความงดงามที่สุดแล้ว คุณยังได้ชื่นชมความงดงามของทุ่งทานตะวันสีเหลืองอร่ามอีกด้วย

น้ำตกเจ็ดสาวน้อย อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

ภาพโดย Ben / Jakkaphong Phuengnam

ข้อมูลเกี่ยวกับ…อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย สระบุรี

ที่ตั้ง : บ้านแก่งหลุ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

การเดินทาง : จากตัวเมืองสระบุรีใช้เส้นทางมิตรภาพ ผ่านอำเภอแก่งคอยไปมวกเหล็ก ระยะทางจากตัวเมืองสระบุรี ถึงทางแยกเข้าสู่ทางหลวงสายมวกเหล็ก-หนองย่างเสือ ระยะทาง 41 กิโลเมตร จากนั้นเข้าทางแยกสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยระยะทาง 12 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ด้านขวาตรงข้ามวัดน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

ช่วงเวลาท่องเที่ยว : ตลอดปี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน นับเป็นช่วงที่น้ำตกมีความสวยงามที่สุด

สิ่งอำนวยความสะดวก : อุทยานแห่งชาตินํ้าตกเจ็ดสาวน้อยไม่มีบ้านพักให้บริการนักท่องเที่ยว มีเพียงบ้านพักรับรองสำหรับเจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม หากนักท่องเทียวที่มีความประสงค์จะเดินทางไปพักแรมเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ สามารถแจ้งความจำนงขอพักแรมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ บริเวณน้ำตกเจ็ดสาวน้อยมีร้านอาหาร ร้านค้า ห้องสุขา และลานกางเต็นท์ให้บริการ

ติดต่อ-สอบถาม : อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย โทรศัพท์ 036-344-416