อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

Google Plus
Line
สภานป่าไม้ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

ภาพโดย Tini Roma @ Flickr.com/photos/30848545@N08

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติน้ำปาด ในเขตตำบลม่วงเจ็ดต้น ตำบลนาขุม ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก อำเภอห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่ประมาณ 200.18 ตารางกิโลเมตรหรือ 125,110 ไร่ นับเป็นผืนป่าที่มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์อยู่มากทั้งป่าเขาและยังเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญหลายสายที่ไหลไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันยิ่งใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม เช่น น้ำตกภูสอยดาว

สภานป่าไม้ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

ภาพโดย Tini Roma @ Flickr.com/photos/30848545@N08

ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมของอุทยานฯ ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างบ้านพี่เมืองน้องระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีความสูงเฉลี่ยตั้งแต่ 500-1,800 เมตร จากระดับน้ำทะเลมียอดเขาภูสอยดาวเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดประมาณ 2,102 เมตร และนับเป็นขุนเขาที่สูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทยอีกด้วย

สภานป่าไม้ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

ภาพโดย SK F @ Flickr.com/photos/fuseko/

ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาสูง ส่งผลให้บริเวณโดยรอบมีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี อีกทั้งยังก่อกำเนิดพรรณไม้หาชมได้ยากอีกหลากหลายชนิดในสถานที่ท่องเที่ยวที่ เรียกกันว่า ลานสนสามใบและทุ่งดอกไม้ภูสอยดาว ในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือนตุลาคม-มกราคมของทุกปีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยจะเดินทางขึ้นมาบนลานสนที่มีความสูง 1,633 เมตรแห่งนี้ เพี่อชื่นชมป่าสนสามใบที่มีอยู่เป็นจำนวนมากและทุ่งดอกไม้ที่ปกคลุมอยู่บริเวณพื้นราบ เช่น ดอกเอนอ้า ดอกหงอนนาคสีม่วง ดอกสร้อยสุวรรณาสีเหลือง ดอกกระดุมเงินสีขาว กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ รวมถึงการชมช่วงใบเมเปิลเปลี่ยนสีอีกด้วย

ลิงก์ผู้สนับสนุน
สภานป่าไม้ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

ภาพโดย Warinezz Udomdet @ Flickr.com/photos/warinezz/

นอกจากลานสนสามใบและทุ่งดอกไม้อันสวยงาม ภายในอุทยานแห่งฯ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวให้ชื่นชมอีกมากเช่น น้ำตกภูสอยดาว ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวลักษณะเป็นน้ำตกขนาดกลางมีทั้งหมด 5 ชั้น แต่ละชั้นนั้นมีชื่อเรียกอย่างไพเราะและมีความงดงามไม่แพ้กันเลย ไม่ว่าจะเป็นภูสอยดาว สกาวเดือน เหมือนฝัน วรรณิการ์ และสุภาภรณ์ แต่ละชั้นมีเส้นทางเดินให้ลัดเลาะชื่นชมได้ครบทุกแห่ง

เดินป่า อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

ภาพโดย Warinezz Udomdet @ Flickr.com/photos/warinezz/

หากเที่ยวชมน้ำตกแห่งเดียวแล้วยังไม่จุใจ ยังมีน้ำตกสายทิพย์ให้คุณ ออกแรงไปเที่ยวชมกันต่อ น้ำตกสายทิพย์ตั้งอยู่ระหว่างผืนป่าดิบและป่าสน จากลานกางเต็นท์คุณสามารถเดินตัดลงสู่น้ำตกได้ทางด้านซ้ายมือ ลักษณะเป็นน้ำตกขนาดเล็กมีทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นสูงประมาณ 5-10 เมตร มีสายน้ำไหลลงมาตลอดปีแต่สวยสุดคือในช่วงฤดูฝน ซึ่งน้ำตกสายทิพย์แห่งนี้นับเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการพักแรมบนภูสอยดาวเลยทีเดียว

น้ำตกภายใน อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

ภาพโดย Tini Roma @ Flickr.com/photos/30848545@N08

และห่างจากลานกางเต็นท์ไม่ไกลนัก หากคุณอยากชื่นชมพระอาทิตย์อัสดงอันงดงาม ภายในบริเวณอุทยานฯ บริเวณจุดชมวิวที่มีลักษณะเป็นหน้าผาสูง สามารถชมทิวทัศน์ได้ดี โดยมองออกไปคุณจะเห็นแนวสันเขาอันสวยงามของจังหวัดอุตรดิตถ์และในช่วงเย็นยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่งดงามที่สุดบนภูสอยดาวอีกด้วย

สภานป่าไม้ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

ภาพโดย SK F @ Flickr.com/photos/fuseko/

ซึ่งการเดินมาชมจุดชมวิวแห่งนี้คุณควรนำไฟฉายติดตัวมาด้วยเพราะเป็นเส้นทางที่ใช้เวลาและช่วงค่ำจะมืดมาก

ข้อมูลเกี่ยวกับ…อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อุตรดิตถ์

ที่ตั้ง: อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

การเดินทาง: จากจังหวัดอุตรดิตถ์ใช้ทางหลวงหมายเลข 1047 (อุตรดิตถ์-น้ำปาด ผ่านเขื่อนสิริกิต์ เข้าสู่อำเภอน้ำปาดระยะทางประมาณ 68 กิโลเมตร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 1239 ทางไปบ้านห้วยมุ่นอีกประมาณ 47 กิโลเมตร จากบ้านห้วยมุ่งเดินทางต่อตามทางหลวงหมายเลข 1268 ประมาณ 18 กิโลเมตร จะพบที่ทำการอุทยานฯ รวมระยะทางประมาณ 133 กิโลเมตร

ช่วงเวลาท่องเที่ยว: กรกฎาคม-ธันวาคม

สิ่งอำนวยความสะดวก: หากคุณเดินทางมาชมทุ่งดอกไม้บนภูสอยดาวที่ต้องอาศัยการค้างแรมบนภู บริเวณริมลำธารมีลานกางเต็นท์และห้องน้ำให้บริการ ส่วนบริเวณที่ทำการอุทยานฯ มีบ้านพักให้บริการ 3 หลัง ลานกางเต็นท์ให้เช่าพร้อมเครื่องนอน และมีร้านอาหารสวัสดิการให้บริการโดยต้องติดต่อเรื่องอาหารเครื่องดื่มล่วงหน้า

ติดต่อ-สอบถาม: อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทรศัพท์ 055-419-234-5

ลิงก์ผู้สนับสนุน
Google Plus
Line