อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม

ภาพโดย Boonchana Keawdeewomg จาก flickr.com/photos/boomphotograph

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม ครอบคลุมพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพยาม ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะช้าง ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหินกลอง-ป่าคลองม่วงกลวง และป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียว-ป่าคลองเกาะสุย ในท้องที่ตำบลเกาะพยาม ตำบลหงาว ตำบลราชกรูด และตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับประเทศพม่า

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม

ภาพโดย Smith J จาก flickr.com/photos/th3107

ลักษณะภูมิประเทศสามารถแบ่งออกถึง 3 แบบ คือ แบบพื้นที่ชายฝั่งทะเล เป็นพื้นที่ลาดลงมาจากทิศตะวันออกของจังหวัดระนอง มีหาดยื่นออกไปในทะเล และปกคลุมไปด้วยป่าชายเลนสมบูรณ์ เป็นเขตสงวนชีวมลฑลโลก แห่งที่ 4 ของประเทศไทย แบบพื้นที่ใกล้ชายฝั่งบริเวณเกาะบางจาก เกาะยิว เกาะทรายดำ และเกาะสน และแบบพื้นที่ห่างจากชายฝั่ง บนเกาะช้าง เกาะพยาม เกาะทะลุ เกาะตาครุฑ เกาะหม้อ เกาะปริง เกาะไร่ และเกาะไฟไหม้ ปกคลุมไปด้วยป่าดงดิบ ส่วนใต้น้ำอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปะการังล้อมรอบรอบเกาะ

สายน้ำ ขุนเขา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม

ภาพโดย Ian Watkinson จาก panoramio.com/photo/38953876

ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และความหลากหลายของพื้นที่ ทำให้อุทยานฯ หมู่เกาะพยาม มีสถานที่เที่ยวทางธรรมชาติมากมาย และมีกิจกรรมทั้งบนบกและทางทะเลให้เลือกทำหลากหลายเช่นกัน มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งพื้นที่เขตสงวนชีวมลฑลโลก ที่คุณจะได้สนุกสนานไปกับการล่องเรือชมวิวสองข้างทาง และยังได้ความรู้มากมายถึงความสมบูรณ์ทางนิเวศป่าชายเลน แถมยังได้ดูนก ดูสัตว์ป่า ชมต้นโกงกางยักษ์ที่สูงกว่า 30 เมตร เลยด้วย

น้ำตก เกาะช้าง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม

ภาพโดย Gunzi73 จาก panoramio.com/photo/9015810

หลังจากได้ล่องเรือชมธรรมชาติของป่าชายเลนสมบูรณ์แล้ว จากท่าเทียบเรืออุทยานฯ หมู่เกาะพยาม คุณสามารถเหมาเรือไปเที่ยวหาดหรือดำน้ำที่หมู่เกาะท่องเที่ยวต่างๆ ได้ เริ่มจาก เกาะพยาม เกาะขนาดใหญ่ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงปกคลุมด้วยป่าดิบชื้น บนเกาะมีหมู่บ้านชุมชนอาศัยอยู่รอบๆ เกาะมีปะการังน้ำตื้นสวยงาม เหมาะกับการแวะพักผ่อนร่วมกับชาวบ้าน ดำน้ำชมปะการัง หรือจะเล่นน้ำริมหาดทรายขาวทอดยาวของหาดขามก็ได้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคม คุณสามารถค้างคืนบนเกาะพยามในบ้านบังกะโลของอุทยานฯ ที่อ่าวเขาควาย และอ่าวใหญ่ได้ด้วย

รีสอร์ท เกาะพยาม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม

ภาพโดย Nuirakle Ilovesea จาก flickr.com/photos/nuirakle

เกาะช้าง เกาะที่มีแนวหาดทรายสวยสลับกับหญ้าทะเลสมบูรณ์ เป็นเกาะที่เหมาะกับการดำน้ำชมปะการัง ชมรอยพระพุทธบาททางด้านทิศตะวันออกของเกาะ และพักผ่อนริมชายหาดสวยบรรยากาศเงียบสงบที่ อ่าวไข บนเกาะช้างมีบ้านพักบังกะโลของอุทยานฯ เหมือนที่เกาะพยาม เกาะตาวัวดำ เป็นเกาะที่มีหาดทรายสีแดงคล้ายอิฐสวยแปลกตา เกิดจากการทับถมของเปลือกหอยนานาชนิด เกาะทรายดำ เกาะขนาดใหญ่อยู่ใกล้ชายฝั่ง จุดเด่นคือชายหาดสีดำ ที่เกิดจากการทับถมของเศษผงเนื้อไม้ ทางทิศใต้ของเกาะยังมีอ่าวปอ อ่าวเล็กๆ ที่มีหาดทรายขาวสะอาดน้ำทะเลใส เหมาะกับการเล่นน้ำมาก

หมู่บ้านชาวเล อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม

ภาพโดย pr8ngkiet จาก panoramio.com/photo/51280084

เกาะไฟไหม้ เป็นเกาะเดียวในเขตอุทยานฯ หมู่เกาะพยาม ที่หาดเป็นหาดหินก้อนกลมมนสวยงาม เกาะทะลุ เกาะที่มีวิวของโพรงสะพานหินธรรมชาติบนเกาะสวยงาม และมีปะการังใต้ท้องทะเลสวยงามมากด้วย เกาะเหลา เป็นเกาะที่มีชุมชนชาวเลอาศัยอยู่บนเกาะยึดอาชีพประมง และการทำกะปิเป็นหลัก หมู่เกาะตาครุฑ เกาะใหญ่ที่มีอาณาเขตต่อกับประเทศพม่า ประกอบไปด้วยเกาะหม้อ เกาะปริง เกาะไร่ และเกาะหลาม ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ส่องกล้องดูนกกาน้ำเล็ก ซึ่งเป็นนกย้ายถิ่นที่จะเข้ามาในช่วงฤดูหนาว

พระอาทิตย์ตก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม

ภาพโดย BBVClub จาก panoramio.com/photo/2241353

ข้อมูลเกี่ยวกับ…อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม ระนอง

ที่ตั้ง : ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

การเดินทาง : จากตัวเมืองจังหวัดระนอง ขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ถนนสายระนอง-ตะกั่วป่า ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร จนถึงตำบลหงาว ให้เลี้ยวขวาแล้วขับรถไปต่อตามถนนสายบ้านล่าง-หัวถนน อีกประมาณ 4 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม

ช่วงเวลาท่องเที่ยว : เดือนพฤศจิกายน-เดือนเมษายน

สิ่งอำนวยความสะดวก : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม มีบ้านพักสไตล์บังกะโลตากอากาศบริการนักท่องเที่ยวบนเกาะพยาม และบนเกาะช้าง และยังมีลานกางเต็นบนเกาะช้าง ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 100 คน บริเวณที่ทำการอุทยานฯ ยังมีกล้องส่องดูนกกาน้ำเล็ก ที่จะอพยพมาในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคม และยังมีท่าเทียบเรือเที่ยวหมู่เกาะต่างๆ บริการในราคาไม่แพงเกินไป

ติดต่อ-สอบถาม : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม โทรศัพท์ 077-813-840