อุทยานแห่งชาติหาดวนกร อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชายหาด อุทยานแห่งชาติหาดวนกร

ภาพโดย Jade Peganan จาก flickr.com/photos/pegaj

อุทยานแห่งชาติหาดวนกร ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 76 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2535 โดยพื้นที่ของอุทยานแห่งนี้มีแนวชายหาดที่สวยงามของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ ชายหาดวนกร ที่ทอดตัวเป็นแนวยาวขนานกับทะเล รวมพื้นที่ทั้งชายฝั่งชายหาด และป่าไม้ทั้งหมด 23,750 ไร่ หรือประมาณ 38 ตารางกิโลเมตร

อุทยานแห่งชาติหาดวนกร แต่เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าวังด้วนและป่าห้วยยาง เป็นที่ตั้งของสวนป่าห้วยทราย ในท้องที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ สวนป่าห้วยยาง สวนรุกขชาติห้วยยาง และสถานีวนกรรมห้วยยาง อยู่ในท้องที่อำเภอทับสะแก ต่อมาสถานีวนกรรมห้วยยางได้ถูกยกเลิกไป เมื่อทางกรมป่าไม้มีนโยบายที่จะจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ จึงได้โอนพื้นที่แห่งนี้มาให้กองอุทยานแห่งชาติ ดำเนินการตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา และได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าวังด้วน ป่าห้วยยาง และเกาะใกล้เคียงในท้องที่ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ และตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเป็นพื้นที่ของเขตอุทยานแห่งชาติหาดวนกร

จุดชมวิว อุทยานแห่งชาติหาดวนกร

ภาพจาก dnp.go.th

เนื่องจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกรตั้งอยู่ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย และมีพื้นที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล ลักษณะในแต่ละฤดูกาลจึงไม่แตกต่างกันมากนัก แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย และยังมีร่องความกดอากาศต่ำพัดผ่านภาคใต้เป็นระยะๆ ต่อจากนั้นถึงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นระยะแรกที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้ยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ และฤดูร้อน เริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งนี้ในช่วงที่เหมาะสมมากที่สุดคือประมาณเดือนธันวาคม-เมษายน เพราะเป็นช่วงที่อากาศดีและมีฝนน้อย

หน้าหาด อุทยานแห่งชาติหาดวนกร

ภาพจาก dnp.go.th

เนื่องจากเป็นอุทยานที่มีพื้นที่ที่โดดเด่นในด้านชายฝั่งทะเลที่มีชายหาดทอดยาวขนานกับอ่าวไทย สถานที่ท่องเที่ยวจึงเป็นการเดินทางมาท่องเที่ยวชายหาดเป็นส่วนใหญ่ โดยหาดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ หาดวนกร หาดทรายขาวสะอาดทอดตัวเป็นแนวยาวสลับกับหัวกรังที่ยื่นลงไปในทะเลเป็นตอนๆ บริเวณชายฝั่งมีทิวสนทะเลเป็นแนวยาวขนานไปกับทะเล ตั้งแต่คลองน้ำจืดจนถึงห้วยบ้านยางระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ที่หาดวนกรนี้เมือน้ำลงต่ำสุดจะเป็นลานกว้างออกไปในทะเลยาวถึง 150 เมตร ซึ่งเหมาะกับการเล่นน้ำ และยังมีกิจกรรมชายหาดมากมายให้คุณได้เล่นอีกด้วย นักท่องเทียวที่เดินทางมาเที่ยวที่หาดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และกลุ่มครอบครัวที่มาพักผ่อนกันในวันหยุด

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกคือ อ่าวมะค่า เป็นบริเวณคุ้งน้ำชายฝั่งทะเลจากบ้านวังด้วนจนถึงปากคลองน้ำจืด ลักษณะเป็นหน้าผาริมทะเล มีโขดหินริมตลิ่งสูงชันซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเล เกาะจานและเกาะท้ายทรีย์ได้อย่างสวยงามด้วย

เกาะ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร

ภาพจาก dnp.go.th

สำหรับนักท่องธรรมชาติ ที่นี่ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติหัวกรังและหินจวง ลักษณะเป็นห้องเรียนกลางแจ้งให้ได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของธรรมชาติ และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาธรรมชาติ แต่ละสถานีจะแสดงความสัมพันธ์ของชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันในผืนป่าแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ชนิดต่างๆ ทั้งหมด 28 สถานี เส้นทางเดินมี 3 เส้นทาง เส้นทางแรกระยะทาง 2 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เส้นทางที่ 2 ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชั่วโมง เส้นทางที่ 3 ระยะทาง 6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

ลานกางเต็นท์ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร

ภาพโดย nickyraksanook จาก pantip.com

นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติหาดวนกรยังมีพื้นที่ครอบคลุมพื้นน้ำประมาณ 15.36 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีเกาะที่สำคัญอยู่ 2 เกาะ คือเกาะจาน และเกาะท้ายทรีย์ ซึ่งเป็นแหล่งที่พบเห็นสัตว์น้ำและปะการัง กัลปังหา โดยมีกิจกรรมการดำน้ำดูปะการังรอบเกาะจาน และเกาะท้ายทรีย์ โดยคุณสามารถติดต่อได้ที่ที่ทำการอุทยานฯ ค่าใช้จ่ายประมาณ 500 บาท/คน มีอุปกรณ์ในการดำน้ำให้ คือ ชูชีพ สน๊อกเกิ้ล อาหารพร้อมน้ำดื่ม (ข้าวกล่อง) หากจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ถึง 5 คน จะต้องเหมาลำในราคา 2,500 บาท ใช้เวลาในการเดินทาง 20 นาที ดำน้ำดูปะการัง 2 ชั่วโมง และเดินทางกลับ 20 นาที ช่วงเดือนที่เหมาะสมในการดำน้ำคือ มีนาคม-เมษายน

ลานข่อย อุทยานแห่งชาติหาดวนกร

ภาพจาก dnp.go.th

ข้อมูลเกี่ยวกับ…อุทยานแห่งชาติหาดวนกร ประจวบคีรีขันธ์

ที่ตั้ง : บริเวณกิโลเมตรที่ 345-346 บนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เขตตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก

การเดินทาง : หากคุณเดินทางจากกรุงเทพฯ ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณกิโลเมตรที่ 345-346 จะพบทางแยกเข้าอุทยานแห่งชาติ จากทางแยกขับรถต่อไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร จะพบที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดวนกร หากคุณเดินทางด้วยรถไฟสามารถลงรถไฟได้ที่สถานีรถไฟวังด้วน หรือสถานีรถไฟห้วยยาง แล้วเดินทางไปโดยรถยนต์ หรือมอเตอร์ไซด์รับจ้าง นอกจากนี้ยังมีบริการรถโดยสารปรับอากาศจากกรุงเทพฯ ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ สามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่

ฤดูกาลท่องเที่ยว : สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดปี แต่ช่วงที่เหมาะสมมากที่สุดคือ เดือนธันวาคม-เมษายน

สิ่งอำนวยความสะดวก : หากคุณต้องการบ้านพัก ที่นี่มีบ้านพักให้บริการจำนวน 14 หลัง พร้อมเต็นท์พักแรมยกพื้นอีกจำนวน 10 หลัง หรือหากคุณเตรียมเต็นท์มาเอง ยังมีลานกางเต็นท์ที่กว้างขวางกว่า 20,000 ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำ-ห้องสุขาบริการด้วย และยังมีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกอยู่ใกล้กับลานจอดรถ

ติดต่อ-สอบถาม : อุทยานแห่งชาติหาดวนกร โทรศัพท์ 032-619-030