อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ส่งไลน์

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน นับเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความสำคัญมากกว่าการจัดตั้งขึ้นเพื่อปกป้องดูแลรักษาธรรมชาติอันสวยงามในบริเวณจังหวัดราชบุรีเท่านั้น อุทยานฯ แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางสิริกิติ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมพรรษา 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2535 และเพื่อสนองพระราชปณิธานที่ทรงอนุรักษ์ป่าไม้ให้กลับมาสมบูรณ์เช่นวันวาน เมื่อครั้งยังไม่ถูกทำลายเสียหายจากการสู้รบกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจึงถือได้ว่าก่อกำเนิดขึ้นด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากคนไทยที่มีความรักป่าไม้และธรรมชาติอย่างแท้จริง

ภูเขาในเขต อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

ภาพจาก facebook.com/อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

โดยพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันเป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี อยู่ในเขตการปกครองของตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ ตำบลตะนาวศรี ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง และตำบลบ้านคา ตำบลบ้านบึง กิ่งอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 150,000 ไร่ ในอดีตบริเวณนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการต่อสู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ก่อการร้ายพรรคคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง โดยสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมาย ซึ่งต่อมาเมื่อรัฐสามารถควบคุมพื้นที่ได้หลายหน่วยงานจึงร่วมใจกันจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันขึ้นมา

อ่างเก็บน้ำไทยประจัน อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

ภาพจาก facebook.com/อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

ในส่วนของธรรมชาติภายในอุทยานฯ นั้นนับว่ามีความอุดมสมบุรณ์อยู่มาก เพราะเป็นพื้นที่ติดกับผืนป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนวางตัวในแนวเหนือใต้อยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัดราชบุรีจรดประเทศพม่า โดยมียอดเขาสูงสุดชื่อ เขายืดหรือเขาพระรอบ มีความสูงประมาณ 834 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง นับเป็นเทือกเขาป่าแม่ประจันและเป็นแหล่งต้นน้ำของลำห้วยหลายสาย ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของลำห้วยต่างๆ ที่ไหลลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี ลุ่มแม่น้ำภาชี และแม่น้ำกลอง

ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นต้นน้ำที่สำคัญ การท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันส่วนใหญ่จึงท่องเที่ยวภายในอ่างเก็บน้ำ ลำห้วย และน้ำตก โดยจากที่ทำการอุทยานฯ คุณจะพบสันอ่างเก็บน้ำไทยประจัน นับเป็นสถานที่พักผ่อนชมทิวทัศน์ที่นักท่องเที่ยวนิยมมากางเต็นท์ เล่นน้ำ กันมากที่สุด และนับเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวภาย ในอุทยานฯ แห่งนี้อีกด้วย

อ่างเก็บน้ำไทยประจัน อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

ภาพจาก facebook.com/อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

จากนั้นคุณสามารถจัดเส้นทางท่องเที่ยวภายในอ่างเก็บน้ำไทยประจันได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ซึ่งทั้งสองรูปแบบสามารถใช้เส้นทางเดียวกันได้อย่างดี โดยเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ จะได้พบลำห้วยไทยประจันตั้งแต่โตรกที 1- 5 นับเป็นโตรกธารน้ำเล็กๆ ที่มีความงดงามแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น โตรกทิวไผ่ โตรกลานหิน โตรกแซวสวรรค์ โตรกบังไพร และโตรกลีลา ซึ่งทุกโตรกคุณสามารถเล่นน้ำได้อย่างดีอีกด้วย โดยรวมระยะทางประมาณ 950 เมตร ซึ่งหากคุณโชคดีคุณจะได้พบ ปลาค้อ ปลาสายพันธุ์ใหม่ขนาดเล็กที่มีให้ชมเพียงภายในลำห้วยไทยประจันแห่งนี้เท่านั้น

อ่างเก็บน้ำไทยประจัน อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

ภาพจาก facebook.com/อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

จากโตรกลีลา ซึ่งเป็นปลายทางของการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติอ่างเก็บน้ำไทยประจัน หากคุณเป็นนักท่องไพรที่อยากสัมผัสการเดินป่าค้างแรมชมน้ำตกสวยที่หาผู้เข้าถึงได้ยาก ภายในเส้นทางสายนี้ยังมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติน้ำตกไทยประจัน โดยจะเริ่มเดินเท้าเข้าป่าไปต่ออีกประมาณ 25 กิโลเมตร คุณต้องติดต่อเจ้าหน้าที่และลูกหาบก่อนเดินทางเข้าไปชมทุกครั้ง ซึ่งควรมีเวลาสำหรับเส้นทางสายนี้ประมาณ 3 วัน 2 คืน โดยปลายทางคุณจะได้พบน้ำตกไทยประจันชั้นที่ 1 นับเป็นชั้นที่ยังเดินเท้าได้อย่างสะดวก ส่วนน้ำตกที่สูงที่สุด คือ ชั้นที่ 9 และชั้นที่ 11 การเดินทางไม่สะดวกมาก ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางลาดชันปีนป่าย แต่นับเป็นชั้นที่สวยงามโดยมีลักษณะเป็นสายน้ำที่ทิ้งตัวเป็นทางยาวและสูง

บ่อน้ำพุร้อนโป่งกระทิง อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

ภาพจาก facebook.com/อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

นอกจากน้ำตกเย็นๆ แล้ว สถานที่ท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานฯ ยังครอบคลุมไปถึงบ่อน้ำพุร้อนโป่งกระทิง ตั้งห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 33 กิโลเมตร ในเขตบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านบึง กิ่งอำเภอบ้านคา คุณสามารถแวะไปนอนแช่น้ำแร่เพื่อสุขภาพได้อย่างดี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน นับเป็นอุทยานที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินท่องไพร และนักท่องเทียวที่นิยมการท่องไพรแบบลุยๆ ด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ

ลำห้วยไทยประจัน อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

ภาพจาก facebook.com/อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

ข้อมูลเกี่ยวกับ…อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ราชบุรี

ที่ตั้ง : บ้านไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

การเดินทาง : จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางธนบุรี-ปากท่อ ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 3206 ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปบ้านไทยประจันระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร จะพบที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ทางด้านขวามือ รวมระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงอุทยานฯ ประมาณ 165 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก : ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณที่ทำการอุทยานฯ มีบ้านพักให้บริการ 2 หลัง พร้อมทั้งเต็นท์และลานกางเต็นท์ รวมถึงห้องน้ำ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และศาลา 72 พรรษา แต่หากไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ควรนำเต็นท์ส่วนตัวไปด้วยเนื่องจากจำนวนเต็นท์และบ้านพักยังไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้อย่างทั่วถึง

ติดต่อ-สอบถาม : อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน โทรศัพท์ 087-165-3278

ส่งไลน์