อุทยานแห่งชาติแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน

ส่งไลน์

อุทยานแห่งชาติแม่จริม ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 106 ของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 270,000 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงมากกว่าร้อยละ 35 ทอดตัวในทิศเหนือไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีเทือกเขาหลวงพระบางที่ทอดตัวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้เป็นแนวเขตแดนกั้นระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว ยอดเขามีความสูงเฉลี่ยประมาณ 300-1,652 เมตรจากระดับน้ำทะเล มียอดดอยขุนลาน เป็นยอดสูงสุดประมาณ 1,652 เมตร รองลงมาคือดอยแดนดิน สูง 1,558 เมตร ดอยขุนปูน สูง 1,530 เมตร ดอยขุนคูณ สูง 1,307 เมตร โดยมีแม่น้ำว้าไหลจากเทือกเขาหลวงพระบางผ่านทางทิศตะวันตกของพื้นที่เป็นระยะทาง 7.5 กิโลเมตร ซึ่งทำให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือ การล่องเรือยางในลำน้ำว้า รวมระยะทางถึง 19.2 กิโลเมตร

ลำน้ำว้า อุทยานแห่งชาติแม่จริม

ภาพโดย โรงพยาบาลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ @ gotoknow.org

การล่องแก่งลำน้ำว้าเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมกันมานานแล้ว ด้วยระยะทางจากจุดเริ่มต้นที่บ้านน้ำปุ๊ อำเภอแม่จริม ถึงบ้านหาดไร่ ในอำเภอเวียงสา ระยะทางถึง 19.2 กิโลเมตร ซึ่งสร้างความสนุกสนานได้อย่างดีเยี่ยม การล่องจะใช้เรือยางขนาดลำละไม่เกิน 8 คน สามารถจัดการการล่องให้สั้นลงโดยเริ่มต้นที่ที่ทำการอุทยานฯ จนถึงปลายทางที่ปางช้าง (ระยะทาง 12 กิโลเมตร) ใช้เวลาในการล่องประมาณ 2 ชั่วโมง หรือสิ้นสุดที่บ้านหาดไร่ ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ตลอดลำน้ำจะมีแก่งหินต่างๆ มากกว่า 10 แก่ง สองข้างทางยังเป็นหาดทราย ป่าไม้ ที่สมบูรณ์ สวนหิน และหุบเขา มีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก

ล่องแก่งลำน้ำว้า อุทยานแห่งชาติแม่จริม

ภาพจาก yingthai-mag.com

การล่องแก่งสามารถทำได้ตลอดปี ยกเว้นในช่วงฤดูนํ้าหลากที่งดล่องแก่ง เพราะอาจเกิดอันตรายได้

ล่องแก่งลำน้ำว้า อุทยานแห่งชาติแม่จริม

ภาพจาก yingthai-mag.com

ใช่ว่าการเดินทางมาเที่ยวที่นี่จะมาล่องแก่งได้เพียงอย่างเดียว เส้นทางหลวงหมายเลข 1259 สายน้ำพาง-บ้านร่มเกล้า ยังเป็นเส้นทางขับรถชมวิวได้ด้วย โดยคุณสามารถจอดรถชมทิวทัศน์ทะเลหมอกยามเช้าได้ และยังมีจุดชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ตกดินอีกหลายจุด ระหว่างเส้นทางสามารถไปหยุดพักแรมที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 1 ซึ่งมีลานกางเต็นท์ บ้านพักและห้องน้ำบริการ เส้นทางนี้จะไปสิ้นสุดที่บ้านร่มเกล้า เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นทีลุ่มน้ำน่าน เป็นรายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมในเส้นทางเดียวกันที่น่าสนใจมาก

ลำน้ำว้า อุทยานแห่งชาติแม่จริม

ภาพโดย โรงพยาบาลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ @ gotoknow.org

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป่าและการปีนเขา ที่นี่ยังมีเส้นทางปีนผาหน่อ ซึ่งจะขึ้นไปพิชิต ยอดผาหน่อ ที่เป็นภูเขาหินปูนลักษณะรูปแท่งเข็มหรือหน่อไม้ มีความสูง 824 เมตรจากระดับน้ำทะเล ผาหน่อเป็นหน้าผาสูงชัน 90 องศา หากขึ้นถึงยอดเขาจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้รอบด้าน ในผาหน่อยังมีถ้ำที่อาศัยของค้างคาวและเลียงผาด้วย บริเวณหน้าผายังมีภาพเขียนสีโบราณเป็นรูปเลขาคณิตและรูปคล้ายหญิงตั้งครรภ์ ระยะทางในการเดินไป-กลับผาหน่อประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง

นอกจากเส้นทางปีนผาหน่อแล้ว ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติทั้งระยะสั้นและระยะไกลสำหรับนักนิยมไพรอีกด้วย เส้นทางแรกเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติชบาป่า เริ่มต้นที่ที่ทำการอุทยานฯ ไปสิ้นสุดที่ริมแม่น้ำว้า ระยะทาง 2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินเพียง 1 ชั่วโมง ส่วนอีกเส้นทางจะเดินเลียบไปตามลำน้ำแปง ที่ในอดีตเคยใช้สัญจรระหว่างบ้านร่มเกล้าและบ้านห้วยทรายมูล มีจุดเริ่มต้นที่บ้านร่มเกล้าถึงปากแม่น้ำแปง บรรจบกับลำน้ำว้า ระยะทาง 12 กิโลเมตร ผ่านป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณ ระหว่างเส้นทางยังมีน้ำตก ถ้ำ หน้าผา และพรรณไม้ที่สวยงามให้ศึกษา

เส้นทางที่สาม เป็นเส้นทางจากบ้านน้ำพาง-บ้านร่มเกล้า ระยะทาง 8 กิโลเมตร เส้นทางเดินตามสันเขาผ่านป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์ มีป่าเต็งรัง ป่าสนเขา และป่าเบญจพรรณสลับเป็นช่วงๆ นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่ได้พบเห็นนกนานาชนิดด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับ…อุทยานแห่งชาติแม่จริม น่าน

ที่ตั้ง: บ้านห้วยทรายยูล ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

การเดินทาง: จากจังหวัดน่าน ข้ามสะพานแมน้ำน่านไปตามทางหลวงหมายเลข 1168 เลี้ยวซ้ายผ่านวัดพระธาตุแช่แห้งไปตามทางหลวงสายน่าน-แม่จริม ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร จากอำเภอแม่จริมใช้ทางหลวงหมายเลข 1243 (บ้านนาเชีย-บ้านน้ำพาง) ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงบ้านห้วยทรายยูล จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าที่ทำการอุทยานฯ ระยะทางอีก 4 กิโลเมตร

ช่วงเวลาท่องเที่ยว: ฤดูฝน-ฤดูหนาว

สิ่งอำนวยความสะดวก: บริเวณที่ทำการอุทยานฯ มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านพัก ห้องน้ำ และลานกางเต็นท์ไว้คอยบริการ นักท่องเที่ยวสามารถจองผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.dnp.go.th

ติดต่อ-สอบถาม: อุทยานแห่งชาติแม่จริม โทรศัพท์ 054-730-040-1

ส่งไลน์