อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อุทยานแห่งรักษ์

Google Plus
Line

< เรื่องโดย… ณัฐฐิฐา เอกธนพิพัฒน์ >

ลูกลำพู อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ภาพโดย Environment & Nature Activity Centre

ธรรมชาติคือเพื่อนที่เราต้องพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกัน อากาศบริสุทธิ์เปรียบเสมือนลมหายใจของสรรพสิ่ง พลังงานคือแรงขับเคลื่อน ความอุดมสมบูรณ์คือหัวใจ หากวันใดวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้หมดไป คุณตอบได้ไหมว่าโลกของเราจะเป็นอย่างไร?

ตึกสูงใหญ่ สิ่งสร้างความบันเทิงมากมาย และการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนเกิดเป็นความเคยชิน ทำให้บางครั้งเราหลงลืมคำว่า “ธรรมชาติ” สิ่งแวดล้อมอันมีค่าที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งคนส่วนมากละเลยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันอย่างจริงจัง

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ภาพโดย Environment & Nature Activity Centre

วันนี้เราจึงขอพาคุณไปสัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันที่ “อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร” ค่ายพระรามหก จังหวัดเพชรบุรี จากความตั้งใจที่จะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงเกิดเป็นอุทยานนานาชาติแห่งการเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิตนี้ขึ้น

ที่นี่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ทีทั้งส่วนของพิพิธภัณฑ์นิทรรศการ และห้องเรียนธรรมชาติของจริงให้ได้สัมผัส ตัวนิทรรศการจะตั้งอยู่ในอาคารอนุรักษ์พลังงาน จากที่สังเกตดูทุกอย่างจะถูกจัดทำขึ้นโดยยึดหลักอนุรักษ์พลังงานให้มากที่สุด แม้แต่ตัวอาคารก็ยังถูกออกแบบให้ประหยัดพลังงาน ซึ่งภายในอาคารใหญ่หลังนี้ถูกแปลงโฉมให้เป็นศูนย์เรียนรู้จัดแสดงนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โครงการในพระราชดำริ พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด การประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับพลังงาน วิกฤตพลังงานและวิกฤตโลกร้อน รวมถึงจุดสาธิตการใช้พลังงานสะอาดรอบๆ ตัวอาคาร อย่างพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานคลื่น และพลังงานชีวมวล

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ภาพโดย Environment & Nature Activity Centre

อย่างที่ได้กล่าวข้างต้นว่าไม่เพียงแต่จะมีนิทรรศการความรู้ในลักษณะ “การสื่อสาร 2 ทาง” ที่มีทั้งแบบจำลอง หุ่นจำลอง เกมแบบทดสอบความรู้ และการสาธิต แล้ว ยังมีส่วนของห้องเรียนธรรมชาติอันเป็นเส้นทางป่าชายเลน ป่าชายหาด และป่าเบญจพรรณ ให้ได้ตามรอยระบบนิเวศวิทยาที่ได้รับการฟื้นฟูจนอุดมสมบูรณ์ และยังมีพื้นที่ให้เหล่าผู้มาเยือนได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ลมหายใจของธรรมชาติ ด้วยการลงแรงลงมือปลูกต้นไม้เล็กๆ ที่พร้อมจะเติบโตฝังรากลึกเป็นไม้ใหญ่ในวันข้างหน้า

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ภาพโดย Environment & Nature Activity Centre

สำหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้จะเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด หากโชคดีก็จะพบนกหลากหลายสายพันธุ์ตามพุ่มไม้เหล่านี้ด้วย และป่าชายเลนแห่งนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยอนุบาลเพาะพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิดอย่างดี เส้นทางจะมีให้เราเลือกเดินไปตามป่าชายเลน หรือจะพายเรือคายัคล่องไปตามลำน้ำก็ยังได้ นอกจากนั้นยังมีการกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้เด็กๆ และประชาชนได้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยค่ายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ แบบเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สัมผัสห้องเรียนธรรมชาติด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

ปลูกป่าชายเลน อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ภาพโดย Environment & Nature Activity Centre

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมล้วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องใกล้กับตัวเราทิ้งสิ้น อย่าได้คิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวและไม่ช่วยกันรักษา ไม่อย่างนั้นหากรู้ตัวอีกที ก็อาจจะไม่หลงเหลือสิ่งแวดล้อมดีๆ ธรรมชาติที่สวยงามไว้ให้เราจดจำอีกเลยก็ได้ เชื่อว่าทุกคนคงไม่อยากใช้ชีวิตอยู่ในป่าคอนกรีตสีเทาที่มีแต่มลพิษรอบด้าน โดยปราศจากอากาศบริสุทธิ์และต้นไม้สีเขียวเป็นแน่ อย่าคิดว่าจะต้องเริ่มที่ใคร แต่จงเริ่มที่ตัวเราก่อนเป็นอันดับแรก…

วีดีโอเกี่ยวกับ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

แผนที่การเดินทางมายัง อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร


อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรตั้งอยู่ภายในค่ายพระรามหก ติดถนนเพชรเกษม (เข้าทางเดียวกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน) สำหรับหมู่คณะที่สนใจเข้าชม สามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โทร. 032-508396, 032-508352

Google Plus
Line