เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ละเว้นกรรมชั่ว กระทำแต่ความดี จิตใจผ่องใส

ส่งไลน์
เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ปราจีนบุรี

ภาพจาก thainews.prd.go.th

“ปฏิบัติธรรม นุ่งขาว ห่มขาว รักษาศีล รวมกับพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศ ในค่ำคืนของวันมาฆบูชา ในงานมาฆปูรมีศรีปราจีน งานบุญประจำจังหวัด สร้างบุญกุศล เที่ยวชมเมืองโบราณศรีมโหสถ ชมการแสดงทางวัฒนธรรม เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวเนื่องกับความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาจากวันวานสู่ปัจจุบัน”

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ปราจีนบุรี

ภาพจาก thainews.prd.go.th

วันมาฆบูชา หรือ วันจาตุรงคสันนิบาต ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่ให้พุทธศาสนิกชนได้หยุดรำลึกถึง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนมุ่งกระทำแต่ความดี ละเว้นซึ่งความชั่วทั้งหลาย เนื่องจากวันนี้เป็นวันเพ็ญกลางเดือน 3 ก่อนพุทธกาลถือเป็นวันสำคัญที่มีพระสงฆ์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย จำนวน 1,250 รูป พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนแต่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้บรรลุอภิญญา 6 โดยพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์ให้กับพระสงฆ์ที่มาประชุมได้สดับรับฟัง

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ปราจีนบุรี

ภาพจาก thainews.prd.go.th

ทั้งเพื่อเป็นการสืบสานเรื่องราวในพุทธกาลเกี่ยวกับวันมาฆบูชาส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องทางพุทธศาสนาและโบราณสถานของจังหวัดปราจีนบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จึงได้มีการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนขึ้น ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การเดินธุดงค์ของพระภิกษุสงฆ์ และฆราวาส จำนวน 250 คน/รูป ระยะทาง 94 กิโลเมตร กิจกรรมนำเที่ยวเมืองโบราณศรีมโหสถ กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง กิจกรรมนมัสการรอยพระพุทธบาทคู่และต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ กิจกรรมทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษา ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเนื่องในวันมาฆบูชาและการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันมาฆบูชา การประกวดวาดภาพและการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ฯลฯ งานนี้ถือเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปหันมาใส่ใจการทำความดีและร่วมสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ปราจีนบุรี

ภาพจาก thainews.prd.go.th

ข้อมูลเกี่ยวกับ…เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

สถานที่จัดงาน : วัดสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

วันเวลาการจัดงาน : ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม ของทุกปี

การเดินทาง :

  • รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางได้หลายเส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางสายถนนพหลโยธิน พอถึงรังสิตให้ชิดซ้ายโดยใช้สะพานวงแหวนข้ามมาลงที่เส้นทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิตผ่านอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แล้วให้เข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 33 เส้นนครนายก-ปราจีนบุรี พอถึงแยกขวาที่สามแยกหนองชะอมประมาณกิโลเมตรที่ 155 ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 319 ก็จะถึงตัวจังหวัดปราจีนบุรี ระยะทางประมาณ 132 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1ผ่านอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พอถึงประมาณกิโลเมตรที่ 90 ให้เลี้ยวขวาโดยใช้เส้นทางหมายเลข 33 ผ่านอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครนายกไปจนถึงประมาณกิโลเมตรที่ 155 ให้แยกขวาที่สามแยกบ้านหนองชะอม เส้นทางหลวงหมายเลข 319 ก็จะถึงตัวเมืองปราจีนบุรี ระยะทางประมาณ 164 กิโลเมตร
  • รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการขบวนรถไฟโดยสาร (รถธรรมดา) สายกรุงเทพฯ-ปราจีนบุรี วันละ 4 ขบวน เที่ยวแรกเวลา 05.55 น., 08.00 น., 09.40 น. และ 15.25 น. โดยออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงทุกวัน
  • รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารประจำทางออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันวันละหลายเที่ยว ทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี โทร. 0-3745-4005-6 เว็บไซต์ www.phrachinburi.go.th

ส่งไลน์