ไร่แสงอรุณ เชียงราย อาบไออุ่น วิถีเรียบง่าย

รอบๆ ไร่แสงอรุณ เชียงราย

ภาพจาก raisaengarun.com

ณ หมู่บ้านผากุบ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย บนพื้นที่ 30 ไร่ ที่ราบเชิงเขาเหนือริมฝั่งแม่น้ำโขง รอยต่อชายแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนลาว เดิมเป็นพื้นที่ไร่นาและป่ารกร้าง แต่ถูกปรับโฉมใหม่ด้วยแรงบันดาลใจนำการท่องเที่ยวมาผสมผสานกับพื้นที่ไร่นาเดิม เป็น รูปแบบการท่องเที่ยว “เชิงเกษตร” ให้เข้ากับแนวคิดรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ ท่ามกลางธรรมชาติสวย อุ่นไอแดด ที่ “ไร่แสงอรุณ”

แม่น้ำหน้าที่พัก ไร่แสงอรุณ เชียงราย

ภาพจาก raisaengarun.com

การพักผ่อนที่ไร่แสงอรุณ จะได้สัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกรที่เรียบง่าย พร้อมประสบการณ์กิจกรรมในไร่นา ด้วยการร่วมทำงานในผืนนาแนวเกษตรอินทรีย์ ชมแปลงสวนผักปลอดสารพิษ การเก็บเกี่ยวผลไม้ตามฤดูกาล ซึ่งผลผลิตจากแปลงเกษตรจะถูกนำไปปรุงอาหารให้แขกได้ลิ้มลองความอร่อย รสชาติหวานหอมของพืชผักปลอดสารพิษที่สดใหม่จากไร่ พร้อมโปรแกรมสุขภาพเพื่อปรับการบริโภคที่เหมาะสม เช่น ลดอาหารเนื้อสัตว์ เพิ่มอาหารประเภทผักสดปลอดสารพิษ และการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย

แสงอาทิตย์ยามเช้า ไร่แสงอรุณ เชียงราย

ภาพจาก raisaengarun.com

ไร่แสงอรุณมีบ้านพักจำนวน 14 บังกะโล ทุกหลังซ่อนตัวในแนวไม้และป่าไผ่ กลมกลืนกับธรรมชาติ สามารถสัมผัสความงดงามของทิวทัศน์ได้ทุกมุมมอง ตัวบ้านพักสร้างและตกแต่งด้วยวัสดุที่เรียบง่ายจากธรรมชาติ โครงสร้างบ้านทำด้วยไม้ ส่วนใหญ่เป็นไม้เก่าที่นำมาปรับใช้ใหม่ เพื่อไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ หลังคาบ้านมุงด้วยหญ้าคา อันเป็นภูมิปัญญาของชนพื้นเมืองภาคเหนือ

นาข้าว ไร่แสงอรุณ เชียงราย

ภาพจาก raisaengarun.com

กิจกรรมท่องเที่ยวในไร่แสงอรุณ ยังมีโปรแกรมล่องเรือเที่ยวแม่น้ำโขง หมู่บ้านชายแดนประเทศลาว เดินป่าและเที่ยวหมู่บ้านชาวเขา และเยี่ยมชมโรงเรียนเด็กชาวเขา เพื่อแบ่งปันความสุขให้ผู้ด้อย โอกาส

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ไร่แสงอรุณ เชียงราย

ภาพจาก raisaengarun.com

ข้อมูลเกี่ยวกับ…ไร่แสงอรุณ เชียงราย

ที่ตั้ง: 2 หมู่ 3 บ้านผากุบ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

ติดต่อ-สอบถาม: โทร 084-066-3824, 081-900-4300 หรือที่ www.raisaengarun.com