ท่องทั่วไทย.com เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว รวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทยเอาไว้มากมาย เพื่อเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพราะประเทศไทยของเรานั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่มากมายในทุกจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค บางแห่งอาจยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร เราจึงพยายามนำข้อมูลเหล่านั้นมาเผยแพร่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ท่องถิ่น

หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อติชม บอกเรามาได้ทางเมนูติดต่อเรา ได้ตลอดเวลา เราหวังว่าข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย ทั้งนี้หากข้อมูลในเว็บไซต์แห่งนี้มีความผิดพลาด ทางผู้จัดทำเว็บไซต์ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมา