Tag: กำแพงเพชร

ประเพณีนบพระเล่นเพลง กำแพงเพชร ตามรอยทางนมัสการพระบรมธาตุนครชุม

กำแพงเพชร สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 19 - 20 ปรากฏชื่อครั้งแรกในจารึกวัดมหาธาตุ และวัดพระศรี ในพระราชพงศาวดาร กรุงศรีอยุธยา เรียกเมืองนี้ว่า ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 55 ของประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอแม่วงก์ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ความโดดเด่นของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าที่นักท่องเที่ยวรู้จักมาช้านานคือ การมีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านน้ำตกที่สวยงามหลายแห่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น ...อ่านต่อ
ลิงก์ผู้สนับสนุน

อุทยานแห่งชาติคลองลาน อ.คลองลาน กำแพงเพชร

ด้วยผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของเทือกเขาในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบกับภูมิประเทศที่มีเทือกเขาสูงมากมาย จึงก่อกำเนิดต้นน้ำลำธารที่ไหลคดเคี้ยวมาเป็นน้ำตกอันยิ่งใหญ่ ...อ่านต่อ