Tag: งานเทศกาล

งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครลำปาง

เมื่อเข้าสู่ช่วงเริ่มต้นปีใหม่ ชาวลำปางยังคงยึดถือปฏิบัติประเพณีดั้งเดิมไม่เสื่อมคลาย ถึงแม้จะมีรายละเอียด เพื่อเพิ่มสีสันให้แก่งานมากขึ้นเท่าไหร่ แต่ความงดงาม แก่นของพิธีกรรม ...อ่านต่อ

ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน แต่งตัวเสริมสง่าราศี เคล็ดประเพณีบวชลูกแก้ว

พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวไทใหญ่ ปฏิบัติสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เมื่อฤดูแล้งราวเดือนเมษายน หรือเมษายนมาถึง สอดคล้องกับการที่เด็กชายว่างเว้นจากการเรียนหนังสือ การบรรพชา ...อ่านต่อ

ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ เพชรบูรณ์ อัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ลงสู่สายน้ำ

ตำนาน ความเชื่อบอกเล่าขานผ่านเรื่องราว ความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อกาลเวลาล่วงผ่านมากว่า 400 ปี ครั้งที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้ทรงมอบองค์พระพุทธมหาธรรมราชา ให้แก่พ่อขุนผาเมือง ...อ่านต่อ

งานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน พิษณุโลก สืบสานประเพณีแห่งสายน้ำสองแคว

วิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำน่าน มาตั้งแต่ครั้งสร้างเมือง รวมไปถึงลำน้ำยม ลำน้ำวังทองและลำน้ำแควน้อย เปรียบเสมือนสายโลหิตที่คอยหล่อเลี้ยงชาวสองแควให้คงความอุดมสมบูรณ์ ...อ่านต่อ

งานแข่งขันเรือยาวประเพณี พิจิตร ศึกชิงชัย ช่วงชิงเจ้าแห่งสายน้ำน่าน

ประเพณีการแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร มีความเกี่ยวเนื่องกับศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพิจิตร ซึ่งเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2450 ครั้งสมัยเจ้าคุณพระธรรมทัสส์มุนีวงค์ (เอี่ยม) ...อ่านต่อ

ประเพณีลอยกระทงสาย ไหลประทีปพันดวง “จุดแสงไฟ ต่อกระทงสาย ปล่อยทอดยาว ตามกระแสน้ำ”

ลอยกระทงสาย ประเพณีที่เกิดจากความร่วมมือ และความสามัคคีของคนในชุมชน ตระเตรียมแพผ้าป่าน้ำ และกระทงสาย พร้อมสรรพ จับสลากว่าใครจะลอยก่อนหลัง ...อ่านต่อ

ประเพณีนบพระเล่นเพลง กำแพงเพชร ตามรอยทางนมัสการพระบรมธาตุนครชุม

กำแพงเพชร สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 19 - 20 ปรากฏชื่อครั้งแรกในจารึกวัดมหาธาตุ และวัดพระศรี ในพระราชพงศาวดาร กรุงศรีอยุธยา เรียกเมืองนี้ว่า ...อ่านต่อ

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง จ.เชียงใหม่ สาดสายน้ำ เริ่มต้นปี๋ใหม่เมือง

13 เมษายน ทางล้านนาไทยถือเป็นวันสังขานต์ล่อง ความสะอาดบ้านเรือน เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย หยุดการทำงาน เช้าตรู่ของวันนี้ เราได้ยินเสียงปืนที่ยิงขึ้นฟ้า เสียงพลุ ...อ่านต่อ

เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม จ.เชียงราย สีสันดอกไม้งาม กลางสายลมหนาว

เชียงราย จังหวัดที่ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย ด้วยสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่เหมาะสม ได้เอื้อต่อการเจริญเติบโต ของพันธุ์ไม้เมืองหนาวหลากชนิด ที่ต่างประชันสีสัน ...อ่านต่อ