Tag: ชัยนาท

มหกรรมหุ่นฟางนก และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท เก็บฟางมาสร้างนก

จังหวัดชัยนาทมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ เอื้อต่อการทำการเกษตร ปลูกข้าว และการทำสวนส้มโอ ซึ่งเป็นสินค้าหลักของจังหวัด ในแต่ละปีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล ...อ่านต่อ