Tag: ตาก

ประเพณีลอยกระทงสาย ไหลประทีปพันดวง “จุดแสงไฟ ต่อกระทงสาย ปล่อยทอดยาว ตามกระแสน้ำ”

ลอยกระทงสาย ประเพณีที่เกิดจากความร่วมมือ และความสามัคคีของคนในชุมชน ตระเตรียมแพผ้าป่าน้ำ และกระทงสาย พร้อมสรรพ จับสลากว่าใครจะลอยก่อนหลัง ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติลานสาง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติลานสาง ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 15 ของประเทศไทย สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนโดยมีเทือกเขาถนนธงชัยตั้งอยู่กึ่งกลางอุทยาน ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติแม่เมย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของอุทยานฯ ส่วนมากเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีที่ราบน้อยมาก ความสูงของยอดเขาโดยเฉลี่ยประมาณ 680-1,250 เมตร จากระดับน้ำทะเล ปกคลุมไปด้วย ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อ.พบพระ จ.ตาก

ลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนวางตัวไปตามแนวเหนือใต้ โดยมีพื้นที่ราบเล็กน้อยตามลำน้ำ พื้นที่ของอุทยานฯ ยังตั้งอยู่ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก

ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนและมีพื้นที่ราบน้อย และที่ตั้งที่อยู่เหนือจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 800-1,000 เมตร และยังมีแนวเทือกเขาถนนธงชัย ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ มีเนื้อที่รวม 137,500 ไร่ สภาพทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงสสับซับซ้อนที่ปกคลุมไปด้วยป่าดงดิบชื้นหนาแน่น ซึ่งเป็นต้นน้ำสำคัญคือ ห้วยแม่ละเมา ...อ่านต่อ

น้ำตกทีลอซู “ล่องแก่ง เดินป่า สู่มหาน้ำตก”

"น้ำตกทีลอซู" เป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยที่ใครหลายคนใฝ่ฝันอยากเดินทางไปสักครั้งในชีวิต ด้วยระยะทางและความยากลำบากในการเดินทางทำให้การเข้ามาสัมผัส ...อ่านต่อ

ม่อนกิ่วลม เที่ยวชมทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติแม่เมย จังหวัดตาก

ม่อนกิ่วลม อยู่ ณ อุทยานแห่งชาติแม่เมย จังหวัดตาก บริเวณแนวตะเข็บชายแดนด้านตะวันตกของไทยติดต่อกับประเทศพม่า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติ ป่าเขา ลุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์ ม่อนกิ่วลมถือเป็น ...อ่านต่อ