Tag: ถ้ำ

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท อ.งาว จ.ลำปาง

ด้วยพื้นที่กว่า 758 ไร่ ครอบคลุม 3 อำเภอในเขตอำเภอเมือง อำเภอแจ้ห่ม และอำเภองาว จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทจึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลากหลายบรรยากาศ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 58 ของประเทศไทย มีเนื้อที่รวมกว่า 480,000 ไร่ มีเทือกเขาส่วนหนึ่งของสันเขาผีปันน้ำ แบ่งเขตระหว่างจังหวัดลำปางกับ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติแม่เงา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

หลังจากการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมในบริเวณใกล้เคียงอุทยานแห่งชาติแม่โถ กรมป่าไม้จึงได้พบว่าผืนป่าบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไม้ ขุนเขา และแม่น้ำ เหมาะแก่การอนุรักษ์ให้เป็นผืนป่า ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ด้วยพื้นที่อันกว้างขวางครอบคลุมผืนป่าและขุนเขากว่า 247,875 ไร่ หรือ 396.60 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่อำเภอเมืองไปจนกระทั่งอำเภอขุนยวม อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จึงเป็นอุทยานแห่งชาติ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา น้ำตกผาเสื่อ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา น้ำตกผาเสื่อ มีเนื้อที่ประมาณ 305,000 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวเทือกเขาสลับเป็นลูกคลื่นต่อเนื่องไปจนจรดชายแดนไทย-พม่าทางด้านทิศเหนือ ด้วยภูมิประเทศ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ก่อนที่จะมาเป็นอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก บริเวณนี้เคยเป็นวนอุทยานบ่อน้ำร้อนฝาง เมื่อปี พ.ศ.2543 จึงได้มีการรวบรวมพื้นที่จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแม่ฝางขึ้น จนกระทั่งในปี พ.ศ.2549 จึงได้ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติขุนขาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติขุนขาน มีพื้นที่ครอบคลุมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง อำเภอสะเมิงทั้งหมด อำเภอแม่ริม และติดเขตพื้นที่ป่าสงวนแม่แจ่ม ซึ่งเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนมีความสูงราว 500-1,708 เมตร ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติออบขาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติออบขานส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูนและภูเขาหินอัคนีเรียงตัวกันสลับซับซ้อนในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ยอดเขาส่วนใหญ่ถือว่าไม่สูงมากนัก แต่มี ความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติผาแดง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติผาแดง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,123.336 ตารางกิโลเมตร หรือ 702,085 ไร่ มีแนวเทือกเขาติดต่อจากดอยเชียงดาวและดอยผาแดง เป็นป่าผืนเดียวกันกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ...อ่านต่อ

หุบป่าตาด สำรวจถ้ำป่าดงดิบดึกดําบรรพ์

"หุบป่าตาด" ถูกค้นพบโดยพระครูสันติธรรมโกศลจากการปีนลงไปสำรวจภายในถ้ำแล้วพบกับป่าต้นตาดจำนวนมาก เส้นทางไปยังหุบป่าตาดนักท่องเที่ยวต้องพึ่งแสงจากไฟฉายเดินฝ่าความมืด ...อ่านต่อ