Tag: ทะเลสาบ

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

อุทยานฯ ทะเลบัน มีพื้นที่ป่าทางด้านทิศใต้ติดกับรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ความสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้ เมื่อรวมเข้ากับความงามของเขามดแดงกับเขาจีนที่เป็นภูเขาหินปูนแกรนิตด้วยแล้ว อุทยานฯ ทะเลบัน ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติแม่ปืม อ.แม่ใจ จ.พะเยา

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน และมีพื้นที่บนเขาน้อยมาก เป็นต้นกำเนิดลำน้ำสำคัญ 2 สายคือลำน้ำแม่แก้ว ตลอดสายธารน้ำมีลักษณะเป็นโขดหินที่สวยงาม และลำห้วยแม่ปืม ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อ.พาน จ.เชียงราย

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 61 ของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 731,250 ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ ...อ่านต่อ