Tag: นราธิวาส

อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของอุทยานฯ บูโด-สุไหงปาดี ไม่เพียงเป็นต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำหลายสาย ทั้งแม่น้ำสายบุรี คลองบาเจาะ ฯลฯ ยังทำให้เกิดสถานที่เที่ยวทางธรรมชาติสวยงามหลายแห่ง ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ความสมบูรณ์ของผืนป่าแดนใต้ คือ มีป่าดงดิบที่หนาแน่น ทำให้พื้นที่อุทยานฯ ภาคใต้หลายแห่งอุดมด้วยน้ำตก เช่นเดียวกับน้ำตกซีโป น้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามทั้งเจ็ด นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ...อ่านต่อ