Tag: น่าน

เที่ยวอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน หลวงพระบางเมืองไทย

กาลครั้งหนึ่งไม่นานมานี้ มีเมืองเล็กๆ แสนสงบในหุบเขาแห่งหนึ่ง ที่แม้จะอยู่ไกลแสนไกล แต่ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยยอมดั้นด้นเดินทางไปถึง เพื่อจะได้สัมผสความงามแบบที่ลือกันว่าเป็น หลวงพระบางเมืองไทย ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน

อุทยานแห่งชาติศรีน่านได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 104 ของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 640,237.50 ไร่ พื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ทอดยาววางตัวในแนวเหนือใต้ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน

อุทยานแห่งชาติแม่จริม ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 106 ของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 270,000 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงมากกว่าร้อยละ 35 ทอดตัวในทิศเหนือไปยังทิศ ...อ่านต่อ
ลิงก์ผู้สนับสนุน

อุทยานแห่งชาตินันทบุรี อ.ท่าวังผา จ.น่าน

อุทยานแห่งชาตินันทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 548,125 ไร่ ปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนวางตัวอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน อ.ท่าวังผา จ.น่าน

อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน มีเนื้อที่ประมาณ 15,520 ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนวางตัวในแนวเหนือใต้คล้ายรูปตัว T มีระดับความสูงของพื้นที่ประมาณ 300-1,752 เมตร ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อ.ปัว จ.น่าน

ดอยภูคา เป็นยอดดอยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่พบต้นชมพูภูคา ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งมีการค้นพบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2532 จากนั้นจึงได้มีการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ...อ่านต่อ
ลิงก์ผู้สนับสนุน

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน เป็นอุทยานฯ ที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นใหม่ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 262,000 ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนสูงชันทอดตัวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติขุนน่าน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

ด้วยลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของอุทยานแห่งชาติขุนน่าน ที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนติดต่อกันเป็นเทือกเขา มีระดับความสูงประมาณ 600-1,745 เมตรจากระดับน้ำทะเล ที่เป็นต้นน้ำ ของแม่น้ำว้าซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ ...อ่านต่อ

ล่องแก่งลำน้ำว้า จารึกความกล้าบนผืนน้ำ กับที่สุดของเส้นทางล่องแก่งของเมืองไทย จ.น่าน

กิจกรรมผจญภัยล่องแก่งลำน้ำว้า ที่จังหวัดน่าน เป็นการผจญภัยไปบนสายน้ำพื้นที่หลักอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติแม่จริมและอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ลำนำว้าแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสถานที่ล่องแก่ง ...อ่านต่อ