Tag: ผลไม้

อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ความสมบูรณ์ของผืนป่าแดนใต้ คือ มีป่าดงดิบที่หนาแน่น ทำให้พื้นที่อุทยานฯ ภาคใต้หลายแห่งอุดมด้วยน้ำตก เช่นเดียวกับน้ำตกซีโป น้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามทั้งเจ็ด นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ...อ่านต่อ

งานมะยงชิด มะปรางหวาน ของดีนครนายก เที่ยวสวนชวนชิมมะยงชิด มะปรางหวาน

จังหวัดนครนายก ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเกษตรกรรมที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ รสชาติอร่อย มีความหลากหลาย โดยเฉพาะผลไม้ ...อ่านต่อ