Tag: พิจิตร

งานแข่งขันเรือยาวประเพณี พิจิตร ศึกชิงชัย ช่วงชิงเจ้าแห่งสายน้ำน่าน

ประเพณีการแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร มีความเกี่ยวเนื่องกับศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพิจิตร ซึ่งเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2450 ครั้งสมัยเจ้าคุณพระธรรมทัสส์มุนีวงค์ (เอี่ยม) ...อ่านต่อ