Tag: พิษณุโลก

งานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน พิษณุโลก สืบสานประเพณีแห่งสายน้ำสองแคว

วิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำน่าน มาตั้งแต่ครั้งสร้างเมือง รวมไปถึงลำน้ำยม ลำน้ำวังทองและลำน้ำแควน้อย เปรียบเสมือนสายโลหิตที่คอยหล่อเลี้ยงชาวสองแควให้คงความอุดมสมบูรณ์ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 48 ของประเทศไทย ในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นฐานที่มั่นของกองกำลังคอมมิวนิสต์ และนับเป็นสมรภูมิรบที่เสียเลือดเนื้อ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมของอุทยานฯ ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างบ้านพี่เมืองน้องระหว่างไทยและ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ อำเภอชาติตระการ พิษณุโลก

อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 55 ของ ประเทศไทย พื้นที่โดยทั่วไปของอุทยานฯ เป็นเทือกเขาและภูเขาสูง เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำหลายสาย ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อำเภอเมือง พิษณุโลก

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง หรือทุ่งสะวันนาแห่งผืนป่าไทย นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 3 ของประเทศไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอวังทอง อำเภอนครไทย อำเภอเนินมะปราง ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว แต่เดิมมีฐานะเป็นเพียงวนอุทยานแก่งเจ็ดแคว แต่จากการสำรวจในปีพ.ศ. 2537 ของกรมป่าไม้พบว่าธรรมชาติและพื้นที่โดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์ ...อ่านต่อ

น้ำตกแก่งโสภา “ไนแองการาเมืองไทย” ที่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

"ไนแองรา" น้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่อยู่ระหว่างประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา นอกจากความสวยที่ว่ามาแล้ว สิ่งหนึ่งที่ทำให้น้ำตกแห่งนี้มีชื่อเสียงก็คือความยิ่งใหญ่ เพราะ ...อ่านต่อ