Tag: ม่อน

ม่อนกิ่วลม เที่ยวชมทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติแม่เมย จังหวัดตาก

ม่อนกิ่วลม อยู่ ณ อุทยานแห่งชาติแม่เมย จังหวัดตาก บริเวณแนวตะเข็บชายแดนด้านตะวันตกของไทยติดต่อกับประเทศพม่า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติ ป่าเขา ลุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์ ม่อนกิ่วลมถือเป็น ...อ่านต่อ