Tag: ลำปาง

งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครลำปาง

เมื่อเข้าสู่ช่วงเริ่มต้นปีใหม่ ชาวลำปางยังคงยึดถือปฏิบัติประเพณีดั้งเดิมไม่เสื่อมคลาย ถึงแม้จะมีรายละเอียด เพื่อเพิ่มสีสันให้แก่งานมากขึ้นเท่าไหร่ แต่ความงดงาม แก่นของพิธีกรรม ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติแม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง

อุทยานแห่งชาติแม่วะ ตั้งอยู่ในพื้นที่ครอบคลุมอำเภอเถิน อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง และอำเภอสามเงา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก บนพื้นที่ 366,875 ไร่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูง ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท อ.งาว จ.ลำปาง

ด้วยพื้นที่กว่า 758 ไร่ ครอบคลุม 3 อำเภอในเขตอำเภอเมือง อำเภอแจ้ห่ม และอำเภองาว จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทจึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลากหลายบรรยากาศ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติดอยจง อ.สบปราบ จ.ลำปาง

อุทยานแห่งชาติดอยจง นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งใหม่ที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาในเขตจังหวัดลำปาง โดยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 207,500 ไร่ บริเวณช่วงรอยต่อระหว่างอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 58 ของประเทศไทย มีเนื้อที่รวมกว่า 480,000 ไร่ มีเทือกเขาส่วนหนึ่งของสันเขาผีปันน้ำ แบ่งเขตระหว่างจังหวัดลำปางกับ ...อ่านต่อ

เขื่อนกิ่วลม “ปีนผา สำรวจถ้ำ ล่องแพ ค้างแรมในป่าใหญ่”

"เขื่อนกิ่วลม" เขื่อนขนาดยักษ์ที่ตั้งขวางกั้นแม่น้ำวัง สายน้ำสำคัญสายหนึ่งของภาคเหนือที่จังหวัดลำปาง ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เก็บน้ำใช้ในการชลประทาน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลำปาง ...อ่านต่อ