Tag: ลำพูน

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ.ลี้ จ.ลำพูน

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง นับเป็นอุทยานแห่งชาติที่ครอบคลุมพื้นที่ถึง 3 จังหวัดด้วยกัน โดยรวบรวมธรรมชาติอันงดงาม ทั้ง ป่าเขา สายน้ำ และทุ่งหญ้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็น แก่งก้อ น้ำตกก้อหลวง ทุ่งกิ๊ก ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อ.แม่ทา จ.ลำพูน

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 10 ของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 159,556.25 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในแนวเทือกเขาขุนตาล ซึ่งเป็นแนว ...อ่านต่อ