Tag: ล่องแก่ง

อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อุทยานฯ แก่งกรุง มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี ทำให้อากาศที่นี่ค่อนข้างเย็นสบาย มาเที่ยวเดินป่าที่อุทยานฯ แห่งนี้ เหมือนได้เดินเล่นอยู่บนเขาสูงของจังหวัดเชียงใหม่เลย เพียงแต่ที่อุทยาน ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว แต่เดิมมีฐานะเป็นเพียงวนอุทยานแก่งเจ็ดแคว แต่จากการสำรวจในปีพ.ศ. 2537 ของกรมป่าไม้พบว่าธรรมชาติและพื้นที่โดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ มีเนื้อที่รวม 137,500 ไร่ สภาพทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงสสับซับซ้อนที่ปกคลุมไปด้วยป่าดงดิบชื้นหนาแน่น ซึ่งเป็นต้นน้ำสำคัญคือ ห้วยแม่ละเมา ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน

อุทยานแห่งชาติแม่จริม ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 106 ของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 270,000 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงมากกว่าร้อยละ 35 ทอดตัวในทิศเหนือไปยังทิศ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ด้วยพื้นที่อันกว้างขวางครอบคลุมผืนป่าและขุนเขากว่า 247,875 ไร่ หรือ 396.60 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่อำเภอเมืองไปจนกระทั่งอำเภอขุนยวม อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จึงเป็นอุทยานแห่งชาติ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติออบหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติออบหลวง เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 68 ของประเทศมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 345,625 ไร่ หรือ 553 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ในท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด และ ...อ่านต่อ

น้ำตกทีลอซู “ล่องแก่ง เดินป่า สู่มหาน้ำตก”

"น้ำตกทีลอซู" เป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยที่ใครหลายคนใฝ่ฝันอยากเดินทางไปสักครั้งในชีวิต ด้วยระยะทางและความยากลำบากในการเดินทางทำให้การเข้ามาสัมผัส ...อ่านต่อ

ล่องแก่งลำน้ำสาน สายน้ำที่มันส์ที่สุดในอีสาน อ.ภูเรือ จ.เลย

ลำน้ำสานเป็นลำน้ำสายหลักของอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ในช่วงหน้าฝนสีของน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแต่ในหน้าแล้งน้ำจะใส ไหลคดเคี้ยวเรื่อยไปตามซอกเขาและไปบรรจบที่ ...อ่านต่อ

ล่องแก่งลำน้ำว้า จารึกความกล้าบนผืนน้ำ กับที่สุดของเส้นทางล่องแก่งของเมืองไทย จ.น่าน

กิจกรรมผจญภัยล่องแก่งลำน้ำว้า ที่จังหวัดน่าน เป็นการผจญภัยไปบนสายน้ำพื้นที่หลักอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติแม่จริมและอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ลำนำว้าแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสถานที่ล่องแก่ง ...อ่านต่อ

ล่องแก่งแม่แตง ปลุกพลังนักผจญภัย พิชิตลำน้ำแม่แตง เชียงใหม่

สายน้ำแม่แตงเป็นอีกหนึ่งในเส้นทางผจญภัยที่บรรดานักล่องแก่งต่างบอกกันว่ายากและตื่นเต้นที่สุดในประเทศไทย ชนิดที่ว่าไม่อาจจะแยกระหว่างความสนุกกับความอันตรายออกจากกันได้ ...อ่านต่อ