Tag: สมุทรปราการ

ตลาดคลองสวน 100 ปี เที่ยวตลาดโบราณคลองสวน

จากตรงนี้ เราจะยืนอยู่ริมคลองประเวศบุรีรมย์ คลองสำคัญที่เชื่อมฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรีกับกรุงเทพฯ มาแต่ครั้งโบราณ เลี้ยวขวาไป เด็กๆ คงหลงรัก เพราะมีของเล่นโบราณจากเมืองจีนขายมากมาย เดินตรงไป ...อ่านต่อ

ประเพณีรับบัว สมุทรปราการ มรดกทางวัฒนธรรม เครื่องยืนยันในน้ำใจไมตรีของคนไทย

มีเรื่องเล่าขานเมื่อนานมาแล้ว ถึงอำเภอบางพลีสถานที่ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ 3 พวก อันได้แก่ ชาวไทย ชาวรามัญ และชาวลาว อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อยู่มาวันหนึ่งชาวบ้าน ...อ่านต่อ

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตะลอนทัวร์หาของกินอร่อยๆและสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน ใกล้ๆกรุงเทพฯ

เสียงพ่อค้าแม่ขายที่ต่างตะโกนเรียกลูกค้าเข้ามาชม ชิม ช้อปด้วยความยินดี นี่คงเป็นเสน่ห์ของตลาดน้ำเมืองไทย ที่ไม่ว่าจะไปที่ไหน ความมีอัธยาศัยดี หน้าตาที่ยิ้มแย้มของพ่อค้าแม่ขาย ต่างมีให้กับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนในถิ่นตนเสมอ ยิ่งเดินเข้าไปลึกขึ้น ความหลากหลายของสินค้ายิ่งมากขึ้น จากทางแยกที่มีสะพานข้ามคลองเล็กๆ ฝั่งขวามือ ...อ่านต่อ