Tag: สระแก้ว

งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา งานกาชาด สระแก้ว ตามรอยอารยธรรมดินแดนเบื้องบูรพา

สายขบวนแห่งความต่างทางขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นถิ่นหาได้แยกความเป็นชาวสระแก้วได้ไม่ หากมันกลับเสมือนสายใยเส้นบางที่ถักทอร้อยรัดให้คนพื้นถิ่นชายแดนเบื้องบูรพาแห่งนี้ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติตาพระยา อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ในขณะที่อุทยานแห่งชาติอื่นๆ อาจจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นทางด้านธรรมชาติหรือทางด้านประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่สำหรับอุทยานแห่งชาติตาพระยา คุณจะได้สัมผัสสถานที่ ...อ่านต่อ