Tag: สิ่งแวดล้อม

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อุทยานแห่งรักษ์

ธรรมชาติคือเพื่อนที่เราต้องพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกัน อากาศบริสุทธิ์เปรียบเสมือนลมหายใจของสรรพสิ่ง พลังงานคือแรงขับเคลื่อน ความอุดมสมบูรณ์คือหัวใจ หากวันใดวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้หมดไป ...อ่านต่อ