Tag: หิงห้อย

หมู่บ้านสลักคอก นั่งกอนโดลาชมหิ่งห้อย สัมผัสวิถีชีวิตชาวเลที่เกาะช้าง

หมู่บ้านสลักคอกอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในช่องแคบภายในเวิ้งขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายคอกสัตว์ ล้อมรอบด้วยแนวป่าชายเลน ...อ่านต่อ